Udgivelsesdato: 20. marts 2019

Sommertid – måske for sidste gang

Natten mellem lørdag den 30. og søndag den 31. marts 2019 stiller Danmark uret en time frem. Det tænker du måske ikke så meget over, men det har faktisk været et globalt diskussionsemne de seneste år – altså ikke den danske sommertid , men den fortsatte skiften mellem, sommer- og vintertid.

 

sommertid

Der er nemlig en lang række konsekvenser af den procedure. Er du for eksempel lønmodtager, og går du og arbejder om natten imellem den 30. og 31. marts, ja så skal du have løn for den time, du ikke arbejder. I hvert tilfælde, hvis du er omfattet af den aftale, som DA og FH har indgået.

Er du ikke omfattet af denne overenskomst gælder aftalen ikke, og som udgangspunkt får du så kun løn for den tid, som du faktisk arbejder – altså en time mindre. Er du arbejdsgiver kan du nok regne den ud ud fra ovenstående…

Overgangene er reguleret på EU-niveau, hvilket betyder, at overgangen til vintertid altid skal ske den sidste søndag i oktober og overgangen til sommertid skal ske den sidste søndag i marts.

I september 2018 fremsatte EU-Kommissionen et direktivforslag, der betyder et ophør af skift mellem sommer- og vintertid. Kommissionen har blandt andet begrundet forslaget med, at det vil fjerne administrative byrder, øgede omkostninger for handel på tværs af grænser og øgede transportulykker, som skiftet mellem zonetiderne medfører.

EU-Kommissionen har i det første udkast til forslaget lagt op til at gøre det valgfrit for medlemslandene at vælge, hvilken zonetid de vil benytte. Dansk Erhverv har i et høringssvar bemærket, at man med det oplæg risikerer at skabe et EU, der permanent er opdelt i forskellige zonetider, hvilket alt andet lige også er administrativt byrdefuldt.

Såfremt direktivet vedtages, vil det betyde, at medlemslandene – og dermed Danmark- ikke skal skifte til vintertid, når vi kommer til oktober, som vi plejer.

Kilde: Dansk Erhverv

 

 

➤ Hvad betyder sommertid for din virksomhed? Kontakt din lokale revisor fra Dansk Revision.

➤ Få yderligere inspiration og information

➤ Ny kunde? - Hos Dansk Revision er første møde altid gratis!

 


Indholdet af denne artikel er kun information af generel karakter, og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.