Udgivelsesdato: 15. marts 2016

Ændrede krav – godtgørelse af elafgift

Momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort deres elafgift i overensstemmelse med deres momsfradragsprocent.

Fra den 1. april 2016 ændres reglerne i elafgiftsloven sådan, at for elektricitet som en momsregistreret virksomhed køber, er godtgørelsen af elafgiften betinget af:

• At det fremgår af købsaftalen og fakturaen, at køber er en momsregistreret virksomhed med angivelse af den pågældende virksomheds CVR eller SE nummer

Når man får sin elafgiftsopkrævning efter 1. april 2016, er det altså en god ide at sikre sig, at ens CVR – eller SE nummer står på fakturaen fra el leverandøren. Er det ikke tilfældet, bør man få annulleret fakturaen og samtidig få en ny korrekt faktura, for at sikre sig ret til at få godtgjort elafgiften.

Er man lejer og får el leveret via udlejer, bør man sikre sig, at udlejer er opmærksom på ovennævnte regler. Virksomheder der leverer elektricitet, herunder virksomheder der er frivilligt moms registrerede for udlejning af fast ejendom, skal nemlig mindst en gang årligt oplyse momsregistrerede virksomheder om størrelsen af elafgift på den leverede elektricitet.

 

Indholdet af denne nyhed er kun information af generel karakter og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.