Udgivelsesdato: 29. april 2020

Straksudbetaling af lønkompensation

Det er netop ved aktstykke vedtaget, at alle selskaber, der har søgt om lønkompensation inden 28. april 2020 skal have udbetaling inden 1. maj 2020. 

Der gennemføres således ikke en egentlig afprøvning af, om virksomheden er berettiget til det ansøgte beløb inden udbetaling af støtten.

Aktstykket vender vi tilbage til.

 

Kasse (1)

Flere virksomheder har behov for, at der foretages hurtigere udbetalinger fra de statslige kompensationsordninger, som er etableret som følge af COVID-19, og det har fået Erhvervsministeren til at anmode om Finansudvalgets tilslutning til at foretage straksudbetaling af midlerne i lønkompensationsordningen og kompensationsordningen for selvstændige mv. Dette gøres via aktstykke.

 

Et usædvanligt skridt

I aktstykket omtales risikoen for svig, og at der vil være en efterregulering, men også at der er risiko for, at det ikke i alle tilfælde vil være muligt at få pengene tilbage igen.

"Det er et usædvanligt skridt at udbetale tilskud uden at sagsbehandle, og jeg tænker, at det nok er derfor, at der er udarbejdet et aktstykke som dette, hvor Finansudvalget alene skal godkende udbetaling uden sagsbehandling med de risici, det nu en gang medfører for statskassen," siger Fagdirektør Kim Larsen, Dansk Revision.  

 

Fortsat kontrol

Erhvervsstyrelsen vil dog fortsat gennemføre efterkontrol af de udbetalte kompensationer i overensstemmelse med det, der tidligere er oplyst over for Finansudvalget, og for de straksudbetalte sager vil efterkontrollen også omfatte en fuld sagsbehandling af ansøgningen.

For ansøgninger på lønkompensationsordningen modtaget senest d. 28. april vil således gælde, at Erhvervsstyrelsen alene gennemføre forudgående kontroller for:

  • Ansøgninger med fejl i medsendt fil med medarbejderopgørelse
  • Ansøgninger, hvor virksomheden har lavet fejl i de indsendte filer, som betyder, at der ikke kan beregnes og genereres et kompensationsbeløb i Erhvervsstyrelsens systemer.
  • Ansøgninger for medarbejdere med ugyldig CPR-status
  • Ansøgninger, hvor der indgår medarbejdere, der har ugyldig CPR-status.
  • Ansøgninger fra virksomheder, som på baggrund af Erhvervsstyrelsens risikoscoring er udtaget til særlig kontrol.

For ansøgninger vedr. kompensationsordningen for selvstændige mv. modtaget senest d. 28. april vil Erhvervsstyrelsen alene gennemføre forudgående kontroller for ansøgninger fra virksomheder, som på baggrund af Erhvervsstyrelsens risikoscoring er udtaget til særlig kontrol.

For ansøgninger om lønkompensation og kompensation til selvstændige mv., hvor samme virksomhed har søgt flere gange for én eller flere medarbejdere, foretages der alene en indledende manuel screening af ansøgningerne for at identificere den rigtige ansøgning. Når den rigtige ansøgning er identificeret, udbetales denne, og de øvrige ansøgninger (dubletter) afvises.

➤  Læs mere om lønkomsation til fyringstruede privatansatte 

➤  Læs mere om hjælpepakke til selvstændige og freelancere med fald i omsætningen

➤  Læs hele aktstykke 155 her

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få værdifuld information

Et godt sted også at holde dig opdateret er via vores nyhedsbrev. Vi sender ud løbende den næste tid, hver gang og lige så snart, vi ved mere. Det vil sige, når der er konkrete tiltag, lovændringer og anbefalinger klar.

ℹ️  Skriv dig op her og få aktuel information

Pushtekst

 

Dansk Revision hjælper dig igennem krisen

Danmark fungerer måske ikke som normalt, men vi fungerer fortsat, og i denne tid har vi især fokus på, hvad Corona-krisen betyder for danske arbejdspladser, dansk økonomi og vores kunders forretning.

Vi giver dig et overblik over de hidtidige tiltag. Hvad er vedtaget, hvad er under udarbejdelse, og hvor kan du læse mere

ℹ️  Skriv dig op her og få aktuel information

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor

 

 

 

Der arbejdes i øjeblikket på højtryk i alle organisationer og ministerier, lige som vi i Dansk Revision følger udviklingen nøje.

Al information på www.danskrevision.dk er derfor kun af generel karakter. Det kan ikke erstatte professionel rådgivning. Indholdet alene kan ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.