Udgivelsesdato: 11. april 2016

Din revisor er andet end et Excel ark

Hvad forventer du, at du kan bruge en revisor til? Regnskab og årsrapport vil de fleste nok sige, men en revisor kan bruges til meget mere end det. 

Revisoren har selvfølgelig styr på Excel ark, årsrapporter, revision m.v., men en revisor kan også skabe værdi i danske virksomheder i form af andre typer arbejdsopgaver end revision. Revisoren kan bruges som rådgiver i en lang række tilfælde, som man måske ikke lige tænker over i det daglige. En revisor er i kraft af sin viden om regnskab og indsigt i en virksomheds økonomi via sin revision af regnskaberne en pålidelig økonomirådgiver. Derfor er revisoren en oplagt kandidat til et rådgive om komplekse økonomiske forhold, eller andre forhold der kræver en god indsigt i en virksomheds økonomiske tilstand. 

”Et af de steder hvor virksomhederne især kan have brug for hjælp er på områder inden for skat, moms og afgifter, da disse områder kan være komplicerede og svære at forstå. Hvor og hvornår man skal indberette til det offentlige kan også volde problemer” udtaler Fagdirektør i Dansk Revision Kim Larsen.

Ifølge SKAT er det for mange virksomheder en udfordring at forstå reglerne rigtigt og angive korrekt, og dette betyder at fejlprocenten er langt højere i blandt virksomheder end hos den almindelige dansker. Dette skyldes bl.a. at virksomhederne har få administrative ressourcer og ikke råder over tilstrækkelige regnskabsmæssige kompetencer. (SKAT Kontrolaktiviteter 2016) 

Der er derfor vigtigt med rådgivning til virksomhederne. ”Hos Dansk Revision kan vi hjælpe med rådgivning indenfor bl.a. finansiering, deriblandt fremskaffelse af finansiering, der kan volde problemer især for mindre virksomheder. Vi kan også hjælpe med køb og salg af virksomheder, generationsskifte og forretningsudvikling, skatte forhold m.v.”, fortsætter Kim Larsen.

Hos Dansk Revision får du også fordel af en større revisorkæde med lokale forankrede kontorer. Vi kender til lokalområdet, og nyder samtidigt gavn af samarbejde på tværs af landet og de forskellige kontorer.   

Du kan læse mere om vores rådgivning her.

 

Indholdet af denne nyhed er kun information af generel karakter og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.