Nyheder

10-07-2020

Fra 5 millioner til 10,7 milliarder

Mange virksomheder har taget Covid-19-hjælpepakkerne til sig og søgt aktivt. På 6 kompensationsordninger er der i alt godkendt 133.580 ansøgninger med en samlet udbetaling på over 18 mia kroner. Alene på lønkompensationsordningen er mere end 31.000 virksomheder...

08-07-2020

Ordningen for faste omkostninger ophører

Den generelle ordning for virksomheders faste omkostninger ophører med ordningens udløb den 8. juli 2020. Ansøgningsfristen er 31. august 2020. Der etableres dog en ny, midlertidig ordning, der omfatter en række virksomheder...

07-07-2020

Ny frist for ansøgning om lønkompensation

Med den politiske aftale indgået den 5. juni 2020 forlængede Regeringen, sammen med Folketingets partier og arbejdsmarkedets parter, lønkompensationsordningen til den 29. august 2020.  Erhvervsstyrelsen har nu offentliggjort, at ansøgningsfristen for hele ordnin...

06-07-2020

Brexit - der er lang tid til jul, men...

  Vi går sommeren i møde med den sikre usikkerhed, at Storbritannien har valgt ikke at søge om forlængelse af overgangsperioden. Overgangperioden er den periode, hvor Storbritannien er omfattet af EU’s gældende regelsæt. Læs mere

03-07-2020

Direktør og eneanpartshavers ophold uden for Danmark - skattepligt for selskab og direktør

I forbindelse med at en direktør og eneanpartshaver i et dansk selskab flyttede til udlandet, ønskedes det afklaret, i hvilket omfang selskabet og direktøren fortsat var skattepligtige til Danmark. Selskabets hovedaktivitet er salg af grafisk arbejde på det dan...

23-06-2020

Praksisændring for moms på salg af grunde med bygninger bestemt til nedrivning

Generelt er salg af byggegrunde og nye bygninger momspligtigt, mens salg af grunde med gamle bygninger på er fritaget for moms. Ifølge en dom fra EU-domstolen er der ikke tale om momspligtigt salg af en bygg...

22-06-2020

Udlejning af bil, båd og campingvogn

Hvis du udlejer din bil, båd eller campingvogn ud til andre lejlighedsvis, fx via GoMore eller SnappCar, så skal du betale skat og eventuelt moms af indtægten. Det gælder uanset, hvordan det er formidlet. Vi kigger lidt på reglerne og krydrer med en række ekse...

22-06-2020

Udlejning af egen bolig - Airbnb eller bed and breakfast

I februar 2020 sendte SKAT godt 6.000 breve ud til borgere, der i 2019 har udlejet deres bolig gennem udlejningsportalen Airbnb. Udgangspunktet er nemlig, at du skal betale skat af dine lejeindtægter, hvis du udlejer en bolig, du se...

21-06-2020

Midlertidig forhøjelse af bundfradraget ved udlejning af sommerhuse

Med seneste weekend-udspil på corona-hjælpeområdet har en række partier indgået aftale om en sommerpakke, der blandt andet indeholder billigere offentlig transport, rabat på kulturoplevelser, gratis akti...

19-06-2020

Offentliggjorte regnskaber faldet med 30 procent

I alt 48.000 selskaber har i perioden fra den 1. januar 2020 til den 31. maj 2020 indberettet deres årsregnskab for 2019,  og det er et fald på 30 procent i forhold til året før. Det viser en analyse fra kreditvurderingsselskabet Visma...

17-06-2020

Fradrag for el - praksis ændres

Du har fradrag for el i din virksomhed. Der er til gengæld forskel på typen af virksomhed, og hvad du anvender din elektricitet til, men udgangspunktet er, at alle momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort elafgift af elektricitet anvendt til rumvarme. Der skelnes imellem proce...

16-06-2020

Målrettet kompensationsordning for faste omkostninger erstatter hidtidige ordning

Den generelle kompensationsordning for faste omkostninger ophører med dens udløb den 8. juli 2020. Med politisk aftale 15. juni 2020 etableres en ny målrettet og midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger. Den nye ordning vil hovedsageligt fokusere...

15-06-2020

Ferie og Ferieloven - politisk aftale og mulighed for fejl

Med søndagens politiske aftale er det blandt andet vedtaget, at der udbetales tre af de i alt 5 ugers indefrosset ferie jf. den nye Ferielov, der blev vedtaget i 2018. Den nye Ferielov, der i øvrigt træder endeligt i kraft 1. september 2020, hvilket igen betyde...

12-06-2020

Aftale om kontrol med import af brugte biler

Folketinget har netop indgået en aftale om at styrke kontrollen på motorområdet, herunder særligt importen af brugte køretøjer. En række initiativer skal mindske problemerne ved import af brugte biler. Samtidig introduceres en ny kontrol- og vejledningsstra...

11-06-2020

Deadline nærmer sig for omregistrering af Iværksætterselskaber.

Fristen for omregistrering af et IVS er 15. april 2021, og bliver fristen ikke overholdt, vil selskabet blive sendt til tvangsopløsning.  Hvis du har et Iværksætterselskab - IVS, og du gerne vil fortsætte med aktiviteterne i selskabet, så skal du inden 15. apri...