Udgivelsesdato: 27. august 2020

Husk kontrollerede transaktioner - også når de ikke er der og inden den 1. september...

En aktionær med mere end 50 pct. ejerandele eller stemmerettigheder er forpligtet til at indberette kontrollerede transaktioner til Skattestyrelsen.

Vær opmærksom, for det krav gælder også, selvom der i det enkelte indkomstår ikke er blevet foretaget kontrollerede transaktioner.

 

mind the gab

 

Nyheden her går helt konkret på, om det har sin rigtighed, at hovedaktionærer skal indberette kontrollerede transaktioner, samt om dette også gælder, hvis der ikke har været kontrollerede transaktioner.

Svaret er et klart JA, for en hovedaktionær skal altid indberette art og omfang af kontrollerede transaktioner til Skattestyrelsen...

... og den forpligtelse gælder, uanset om der ikke har været kontrollerede transaktioner mellem hovedaktionæren og selskabet i det relevante indkomstår

 

Hvornår er man hovedaktionær og hvad med familien?

Man er hovedaktionær, når man "… direkte eller indirekte ejes mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller rådes over mere end 50 pct. af stemmerne…", jf. skattekontrolloven § 37, nr. 1.

Ved bedømmelsen af om en aktionær har bestemmende indflydelse, skal man også inddrage ejerandele eller stemmeandele, som ejes af nærtstående.

Nærtstående defineres som "… skattepligtiges ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer. Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles med oprindeligt slægtskabsforhold.", jf. skattekontrolloven § 37, nr. 5.

 

Sådan indberetter du

Indberetningen for hovedaktionæren foregår via bilag 05.021.

Ejer hovedaktionæren flere selskaber med mere end 50 pct. enten direkte eller indirekte, lægges de kontrollerede transaktioner sammen i et bilag. En hovedaktionær indberetter dermed kun et bilag – uanset antal selskaber, der ejes.

En hovedaktionær kan nøjes med at udfylde rubrik 1-9, hvis der

  1. ikke har været kontrollerede transaktioner, eller
  2. de kontrollerede transaktioner har bestået af kontant udbetalt løn og/eller deklaret udloddet udbytte.

Kontrollerede transaktioner derudover skal altid indberettes, og alle felter i bilag 05.021 vil skulle udfyldes. Vær opmærksom på, at bilag 05.021 også anvendes af kulbrinteselskaber. Ordlyden af felterne passer derfor ikke altid til en fysisk person.

 

Bilaget skal indsendes via kontaktformularen i TastSelv Borger.

Bilaget er et tillæg til hovedaktionærens selvangivelse (oplysningsskemaet), og fristen for indsendelse for indkomståret 2019 er derfor 1. september 2020 kl. 9.

 

Vælg "kontakt" i menu

 

Vælg "Skriv til os"

 

Vælg "Indsend/indberet til os (fx blanket)"

Vælg "Oplysninger om kontrollerede transaktioner (05.021)"

 

 Vælg "Kontakt Dansk Revision", hvis du har brug for hjælp...

 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få værdifuld information

ℹ️  Skriv dig op her og få aktuel information

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor

 

 

Al information på www.danskrevision.dk er derfor kun af generel karakter. Det kan ikke erstatte professionel rådgivning. Indholdet alene kan ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.