Udgivelsesdato: 4. juni 2020

Trods grundlovsdag sættes retten alligevel...

Normalt holder landets retter lukket grundlovsdag, men i år holder 11 retter ekstraordinært åbent for at afvikle nogle af de sager, der er udsat på grund af covid-19-krisen.

Det drejer sig om Københavns Byret, Retten på Bornholm, Retten i Glostrup, Retten i Hillerød, Retten i Næstved, Retten i Randers, Retten i Aalborg, Retten i Aarhus, Retten i Sønderborg samt Østre og Vestre Landsret

 

Da landets domstole genåbnede i slutningen af april, var det et led i genåbningsplanen, at de retter, der havde behov for det, kunne beramme sager helligdage som grundlovsdag samt lørdage for at sikre en fleksibel sagsafvikling. 

I Vestre Landsret i Viborg er der således berammet sager i syv af landsrettens 15 afdelinger. Landsretten behandler både straffesager, forældremyndighedssager og en VVV-sag (voldssager, voldtægtssager og våbensager).

I Østre Landsret er der berammet sager i ti afdelinger grundlovsdag. Ni af afdelingerne afvikler straffesager, mens en enkel afdeling afvikler en civil sag.

En af de sager, Østre Landsret behandler, er en appelsag med en række arrestanter, der ved retten i Nykøbing i 2019 blev dømt for at have dyrket mere end 100 kilo skunk.

 

Byretter med højt aktivitetsniveau

Byretterne landet rundt er generelt kommet godt fra start efter genåbningen. I åbningsugen (uge 18) var kapaciteten oppe på 86 pct. i forhold til en sammenlignelig uge i 2019. I uge 20 var aktiviteten oppe på 97 pct. Der er stor forskel på behovet for at holde åbent ud over vanlig arbejdstid i de enkelte retter.

”Jeg er rigtigt glad for at se, at aktivitetsniveauet er højt, og at mange retter behandler sager grundlovsdag og lørdage. På den måde kan vi få afviklet nogle af de sager, som er blevet udsat. Med de fortsatte sundhedsmæssige krav kræver det dog stadig en særlig indsats af både retternes ansatte og brugere at gennemføre sagerne og sikre en normal produktion. Og der er stadig et efterslæb på flere tusind sager efter corona-nedlukningen”, siger Kristian Hertz, direktør i Domstolsstyrelsen.

Du kan finde yderligere oplysninger under Danmarks Domstoles særlige Corona-sektion.

➤  Corona: sagsafvikling i retten

➤  Læs mere om Covid-19 og din virksomhed her 

 

Pushtekst

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få værdifuld information

Vi giver dig et overblik over de hidtidige tiltag. Hvad er vedtaget, hvad er under udarbejdelse, og hvor kan du læse mere

ℹ️  Skriv dig op her og få aktuel information

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor

 

 

Al information på www.danskrevision.dk er derfor kun af generel karakter. Det kan ikke erstatte professionel rådgivning. Indholdet alene kan ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.