Udgivelsesdato: 18. marts 2020

Coroana-krisen: Midlertidig kompensationsordning for selvstændige

Udbruddet af corona-virus har allerede medført store økonomiske konsekvenser. Mange selvstændige har store udfordringer, og det kræver yderligere initiativer.

Derfor foreslår regeringen nu en midlertidig kompensationsordning for selvstændige.

 

Smv Initiativer Oversigtgrafik 200318 Final 

Ordningen betyder, at de små selvstændige, der oplever mere end 30 pct. nedgang i omsætningen som konsekvens af COVID-19 virus, kan blive kompenseret.

Det gør regeringen for at holde hånden under de mange danske selvstændige og små erhvervsdrivende.

Kompensationen fra staten er 75 pct. af omsætningstabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned svarende til satserne i lønkompensationsordningen for funktionærer aftalt med arbejdsmarkedets parter i trepartsaftalen.

➤   Læs om lønkompensation og tilskud her

 

Kompensationen kan udgøre op til 34.500 kr. pr. måned, hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle.

Den selvstændige eller lille erhvervsdrivende kan højest få kompensation i tre måneder fra den 9. marts og frem til den 9. juni. Det er et krav, at virksomheden ikke har mere end 10 fuldtidsansatte.

Den helt konkrete model fastlægges hurtigst muligt, når de datamæssige muligheder er endeligt afklaret.


Eksempel: Håndværksmesteren

En selvstændig håndværksmester forventer et månedligt omsætningstab på 40.000 kr. i perioden fra 20. marts til 20. maj som følge af corona-virus. Den gennemsnit-lige månedlige omsætning for håndværkermesterens selskab var i regnskabsåret 2019 på 100.000 kr. Omsætningstabet svarer dermed til 40 pct.

Med regeringens nye kompensationsordning får håndværksmesteren derfor 23.000 kr. i kompensation fra staten pr. måned frem til 20. maj, svarende til den maksi-male månedlige kompensation.

Den selvstændige håndværksmester får på den måde bedre mulighed for at opretholde sit forsørgelsesgrundlag i den ekstraordinære situation.

 

Ansøgning og udbetaling

Virksomhederne skal ansøge om kompensationen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virksomhedsguiden.dk. Erhvervsstyrelsen arbejder på at kunne modtage de første ansøgninger hurtigst muligt. Information herom vil blive offentlig-gjort på virksomhedsguiden.dk.

 

Kompensation for virksomheders faste udgifter

Virksomheder skal stadig betale faste udgifter, trods manglende indtjening, derfor har regeringen foreslået, at det skal være muligt at søge om kompensation for visse, faste udgifter.

Der er endnu ikke udsendt et lovforslag, men af et offentliggjort fakta-arkfremgår det, at man ønsker kompensationsmulighed på tværs af brancher og mod virksomheder med et markant omsætningsfald på +40%-


Kompensationen skal dække op til tre måneder og målrettes faste udgifter. Udbetaling hurtigst muligt, og med krav om tilbagebetling, hvis omsætningen falder mindre end antaget.

 

Vi holder dig opdateret

Der arbejdes i øjeblikket på højtryk i alle organisationer og ministerier, lige som vi i Dansk Revision følger udviklingen nøje. Vi vender tilbage med yderligere information, så snart konkrete tiltag foreligger.

I mellemtiden kan du tilmelde dig vores nyhedsmail, så sørger vi for, at du får det fulde overblik i din indbakke, så snart vi har nyt.

 

➤   Vi holder dig opdateret om Covid-19 - tilmeld dig vores nyhedsmail

Pushtekst

 

Gavnlige links:

✎   Erhvervsministeriet

✎   Finansministeriet

✎   Myndighedernes fællesside

   Virksomhedsguiden

✎   Vækstfonden

 

Få mere information

➤  Statens seruminstitut - sygdommen og antallet af smittede

➤  Myndighedernes fælles hjemmeside 

➤  Sundhedstyrelsen - Covid-19

 

Al information på www.danskrevision.dk er kun af generel karakter. Det kan ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet heller ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.