Udgivelsesdato: 26. marts 2020

4.690 ansøgninger om lønkompensation

4.690 virksomheder har allerede i løbet af det første døgn ansøgt om at få lønkompensation til deres medarbejdere, og i følge Erhvervsstyrelsen kommer der cirka 5-10 nye ansøgninger ind i minuttet.

Det glæder både Dansk Revision og Erhvervsministeren - men hurtig lovgivning giver også mulighed for misbrug. Vi kigger lidt på ordningen efter 1. ansøgningsdag.

 

Loenkompensation Infografik

Lønkompensationsordningen gælder for private virksomheder registreret i CVR, som står overfor at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte, og den gælder fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020.

Ansøgning om lønkompensation foregår via virk.dk fra 25. marts 2020, og alle, der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret.

➤  Læs mere om Lønkompensationsordningen

 

Ansøgning

Erhvervsstyrelsen vil som udgangspunkt pålægge enhver virksomhed at anvende revisorbistand i den efterfølgende kontrolfase. Har du ikke en revisor i dag, så er du velkommen til at kontakte os.

  Brug for en revisor?- Kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor til dig 

 

Hurtig lovgivning giver mulighed for misbrug

I følge Martin Høgh, der er SMV-konsulent i FSR Danske Revisorer, vil den største risiko for misbrug af ordningerne nok skulle findes i særligt 3 metoder:

  • De velkendte karruseller, der mere eller mindre bunder i organiserede køber- og sælgerselskaber i et netværk. Her vil sælgerselskaberne måske kunne misbruge kompensationsordningen for tabt omsætning.
  • Hvidvask, der er set anvendt i forbindelse med fiktive og for høje faktureringer. Denne metode kan benyttes i kompensationsordningen om omkostningsdækning, således at fiktive fakturaer søges dækket.
  • Lønkompensationsordningen vil blive søgt misbrugt med fiktive ansættelser, underliggende provisionsaftaler arbejdergiver og medarbejder imellem eller afregning med sort økonomi fra arbejdergiver til medarbejder for uberettiget modtaget kompensation.

I disse 3 scenarier foreligger der naturligvis massivt dokumentfalsk.

Efterfølgende vil virksomhederne måske lade sig tvangsopløse, før en revisionsproces kan iværksættes.

Ud over de mere åbenlyse misbrugsmuligheder vil der også kunne opstå en lang række fejlmuligheder, hvor enten misinformation, manglende viden eller simple fejlindberetninger vil betyde forkert udbetaling af kompensationstilskud til virksomheder.

 

Kontakt en revisor og få hjælp

I Dansk Revision anbefaler vi at være grundige i ansøgningsfasen og dermed undgå utilsigtede fejloplysninger, der kan føre til, at dele af de udbetalte beløb skal tilbagebetales.

  Brug for en revisor?- Kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor til dig 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få værdifuld information

Et godt sted også at holde dig opdateret er via vores nyhedsbrev. Vi sender ud løbende den næste tid, hver gang og lige så snart, vi ved mere. Det vil sige, når der er konkrete tiltag, lovændringer og anbefalinger klar.

✎  Skriv dig op her og få aktuel information

Pushtekst

 

Dansk Revision hjælper dig igennem krisen

Danmark fungerer måske ikke som normalt, men vi fungerer fortsat, og i denne tid har vi især fokus på, hvad Corona-krisen betyder for danske arbejdspladser, dansk økonomi og vores kunders forretning.

Vi giver dig et overblik over de hidtidige tiltag. Hvad er vedtaget, hvad er under udarbejdelse, og hvor kan du læse mere

➤  Besøg vores side om Covid-19⎟ Corona og bliv opdateret

➤  Find din lokale revisor

 

 

Der arbejdes i øjeblikket på højtryk i alle organisationer og ministerier, lige som vi i Dansk Revision følger udviklingen nøje.

Al information på www.danskrevision.dk er derfor kun af generel karakter. Det kan ikke erstatte professionel rådgivning. Indholdet alene kan ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.

 

Spørg din revisor i Dansk Revision ? Hvor meget skal medarbejderne have i løn i perioden? Hvor meget kan min virksomhed få i kompensation? Er jeg omfattet af ordningen, hvis jeg kun har én ansat? Har virksomhedsform eller branche nogen betydning? Gælder ordningen også løsarbejdere? Kan medarbejderen arbejde i kompensationsperioden? Skal medarbejderen anvende ferie i lønkompensationsperioden? Skal min medarbejder have pension i lønkompensationsperioden? Hvilken dokumentation skal jeg have klar, når jeg ansøger? Hvilken dokumentation skal jeg have klar, når coronavirus/covid-19-krisen slutter? Kan jeg få kompensation for medarbejdere, der ikke er medlem af en fagforening? Kan virksomhed og medarbejder aftale en lønnedgang og stadig få lønkompensation? Kan jeg søge for fx en måned ad gangen og dermed søge 3 gange i løbet af ordningens levetid? Skal jeg tilbagebetale kompensationen for hele den ansøgte periode, hvis jeg genindkalder nogen af de hjemsendte medarbejdere midt i perioden? Er det muligt at lave rotationsordninger? Kan jeg fx hjemsende 40 medarbejdere og skifte dem med 40 andre den anden uge? Kan jeg afskedige medarbejdere inden jeg sender dem hjem med lønkompensation? Må jeg afskedige nogen medarbejdere og samtidig modtage lønkompensation for andre medarbejdere? Hvilke typer af medarbejdere er omfattet af lønkompensationsordningen? Hvilke særlige krav gælder for lønkompensation for elever/lærling?