Udgivelsesdato: 18. februar 2020

Skatte- og momsfradrag ved repræsentation 2020

Der er forskel på repræsentations-, personale- og markedsføringsudgifter. Så hvad kan du trække fra?

Reglerne er lidt snørklede og du kan eksempelvis trække reklame- og salgsudgifter fuldt fra som driftsomkostninger, hvorimod din gæstfrihed over for forretningsforbindelser regnes for kommerciel karakter og du kan således kun fratrækkes 25 pct. skattemæssigt, mens der ikke er fradrag momsmæssigt.

 

 Lbkefhmbiey 1

SKAT er ikke altid enig med virksomheders fortolkning af, hvad der er  henholdsvis reklame-, personale- og repræsentationsudgifter. Forskellen ligger i størrelsen på fradraget, og vi gennemgår her de generelle tolkninger samt krydrer med et skematisk overblik.

➤  Du kan downloade skema med noter som pdf her

➤  Du kan læse mere om takster og rådgivning for 2020 her

 

Reklameudgifter

Du kan fratrække reklame- og salgsudgifter fuldt ud som driftsomkostninger. Det gælder både skatte- og momsmæssigt.

Udgifterne er generelt karakteriseret ved, at de afholdes over for en ubestemt kreds af personer uden for virksomheden.

 

Repræsentationsudgifter

Når du afholder udgifter i repræsentationsøjemed, regnes det normalt som udtryk for en kommerciel gæstfrihed over for forretningsforbindelser. Det drejer sig typisk om drikkevarer, måltider, udflugter, gaver og anden form for opmærksomhed.

Repræsentation er altså ikke reklame og det kan kun fratrækkes 25 pct. skattemæssigt, mens der ikke er fradrag momsmæssigt. Er der tale om restaurationsydelser af erhvervsmæssig karakter, stiller sagen sig lidt anderledes.

Fradrag for repræsentationsudgifter forudsætter normalt, at bilaget er:

 • Dateret
 • Indeholder oplysninger om hvilke ydelser, det vedrører
 • Hvilken anledning udgifterne afholdes i
 • Navne på deltagerne
 • Bilaget er kvitteret af udsteder samt hvem det er udstedt til

 

Personaleudgifter

Herved forstås skattemæssigt udgifter afholdt til din virksomheds medarbejdere, herunder eventuelle bestyrelsesmedlemmer. Der er tale om udgifter, der afholdes for at forbedre arbejdsmiljøet eller som led i personalepleje m.v.

Det drejer sig blandt andet om gaver, underholdning og kost. Der er fuldt fradrag skattemæssigt for  disse udgifter, men som hovedregel intet fradrag momsmæssigt.

Er der tale om blandede arrangementer, kan der eventuelt ske fradrag efter en nærmere opdeling af udgifterne.

 

Skematisk overblik

Nedenstående skema kan hjælpe dig til at få afklaret fradragsretten i de fleste, forekommende dagligdagstilfælde. Skemaet taget sin udgangspunkt i en virksomhed med fuldt momsfradrag. Andre virksomhedstyper kan have andre fradragsrettigheder.

➤  Du kan downloade skema med noter som pdf her

Fradrag 20201 

 Noter:

1)      Forholdsmæssig fordeling – fuldt fradrag for den del der vedrører personalet.

2)      Kun ved strengt erhvervsmæssig karakter. Omfatter også ledsager.

3)      Kun overnatning på hotel, vandrehjem m.v. Evt. mulighed for fradrag for momsbelagt bustransport.

Fra 2015 er momsfradraget for hotelovernatninger 100 pct. Forøgelsen af fradraget gælder KUN hotelovernatninger og IKKE restaurant besøg. Det er derfor vigtigt at regninger fra hoteller, der både opfatter bespisning, herunder morgenmad og overnatning, er behørigt specificerede efter 2015. Udenlandsk moms skal tilbagesøges via SKAT – Momsrefusion

4)      Evt. fuldt fradrag efter en konkret vurdering, hvis der er reklameværdi.

5)      Fuldt fradrag for moms på mad til ansatte, når virksomhedens behov gør det nødvendigt, at arbejdsgiveren sørger for bespisning.

6)      Ikke udtømmende liste over tilfælde hvor der ikke er fradragsret, jf. SKATs styresignal (SKM2010.622.SKAT):

 • Daglig bespisning af medarbejdere
 • Gratis frugt, kaffe, te mv., som står til rådighed for medarbejderne
 • Sociale arrangementer (personalefester, julefrokost o. lign.)
 • Markering af medarbejderes fødselsdage, jubilæer mv.
 • Generalforsamlinger

7)      Fuldt fradrag for mad til forretningsforbindelser under møder, mv. i virksomhedens lokaler, når måltiderne serveres med henblik på formål af strengt erhvervsmæssig karakter, jf. SKM2010.622.SKAT.

8)      Ikke udtømmende liste over tilfælde hvor der er fradragsret, jf. SKATs styresignal (SKM2010.622.SKAT):

 • Møder med forretningsforbindelser
 • Bestyrelsesmøder
 • Interne møder i virksomheden med fagligt indhold, herunder også temadage
 • Interne kursusaktiviteter

9)      Hvis sponsorbidraget indeholder betaling for andre ydelser end reklame, skal der ske en moms- og skattemæssig opdeling af de sekundære ydelser og kun den del, der kan henføres til reklamedelen, gives der fradrag for.

10)   Der er ikke fradrag for udgifter til tobaksvarer som personaleudgift, led i repræsentation eller reklame.

 

 

Fradrag er et af vores specialer, og vi hjælper gerne.

Tænker du, at det er lidt nemmere at lade andre tage sig af bilagene? Find  hjælpen lokalt. 

Kontakt os på +45 44 35 61 00 eller vælg en mulighed herunder.

➤  Bliv kontaktet

➤  Book et møde

➤  Find din lokale revisor

 

Al information på www.danskrevision.dk er kun af generel karakter. Det kan ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet heller ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.