Udgivelsesdato: 14. februar 2020

Sådan er reglerne for udlejning af sommerhus eller feriebolig

Du skal betale skat af dine lejeindtægter, hvis du udlejer dit sommerhus eller din feriebolig. 

Reglerne er mange, når du udlejer din fritidsbolig. Der er for eksempel forskel på, om du udlejer selv eller gennem bureau, og du får fuldt bundfradrag, selv om du køber eller sælger boligen i løbet af året.

 

boliger

Du kan vælge mellem et bundfradrag og et regnskabsmæssigt fradrag. Du skal kun betale skat af den del af lejeindtægten, som overstiger bundfradraget, og fradraget gælder pr. bolig.

Vi gennemgår her reglerne for udlejning af feriebolig, som du selv anvender delvist. Bruger du kun din feriebolig til udlejning, er det erhvervsmæssig udlejning, og her gælder andre regler.

➤  Læs om udlejning af en bolig, du selv bor i

➤  Læs om udlejning af bil, båd og campingvogn

 

Bundfradrag

De første 11.500 kr. pr. fritidsbolig i 2020 (11.200 kr. i 2019) er skattefrie, hvis du lejer ud privat.

De første 41.800 kr. pr. fritidsbolig i 2020 (40.900 kr. i 2019) er skattefrie, hvis du lejer ud gennem bureau. Når du lejer ud gennem et bureau, som indberetter til SKAT, får du automatisk bundfradrag.

Du skal betale skat af 60 procent af din indtægt ud over bundfradraget, og du får ikke fradrag for dine faktiske udgifter ved denne ordning.

Er I flere, der ejer samme bolig, skal lejeindtægt og bundfradrag fordeles efter ejerforhold. 

 

Regnskabsmæssigt fradrag

Du betaler skat af lejeindtægten fratrukket dine faktiske udgifter. Indtægten regnes som kapitalindkomst.

For at benytte denne ordning, skal du føre en opgørelse over lejeindtægter og udgifter, som du skal fremvise til SKAT på forlangende. Du skal også kunne fremvise en kvittering på de ting, du trækker fra.

For lejeindtægter regnes her det samlede beløb, du modtager, inklusive lejeres eventuelle betaling for el, vand og varme.

For udgifter regnes de udgifter, du har i den periode, du udlejer boligen, herunder el, varme og vand. Du kan også fratrække eventuelle annonceudgifter samt vedligeholdelsesudgifter og afskrivning på inventar (dog ikke hårde hvidevarer).

Vær opmærksom på, at du ikke kan trække udgifter til vedligeholdelse af selve ejendommen fra.

Du får endvidere fradrag for ejendomsskat i de uger, du lejer ud og du skal heller ikke betale ejendomsværdiskat for den periode, hvor din feriebolig er udlejet.

 

Vi hjælper dig altid med at undgå fejl.

Er du i tvivl, eller har du andre udlejningskombinationer end dem, vi har skitseret her, så findes hjælpen lokalt. 

Kontakt os på +45 44 35 61 00 eller vælg en mulighed herunder.

➤  Bliv kontaktet

➤  Book et møde

➤  Find din lokale revisor

 

Al information på www.danskrevision.dk er kun af generel karakter. Det kan ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet heller ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.