Udgivelsesdato: 9. januar 2020

Kontrol giver 500 millioner kroner i statskassen

SKAT arbejder målrettet for at begrænse illegal indførsel og handel med punktafgiftspligtige varer så som slik, spiritus og tobak.

13.000 kontroller og et nettoprovenu på 495 millioner kroner er resultatet af flere års målrettet indsats mod illegal indførsel af punktafgiftspligtige varer.

I Dansk Revision bakker vi op om kontroller, da det sikrer fair konkurrence, at alle har de samme afgiftsvilkår og overholder lovgivningen.

 

Taxes 1060137 640

Siden 2013 har SKAT gennemført en målrettet kontrolindsats mod illegal indførsel af punktafgiftspligtige varer som slik, vin, tobak og chokolade. Det er især disse varetyper, der finder vej over grænsen og handles i Danmark uden eller med forkert afregning af danske punktafgifter. 

"Der er tale om nogle varetyper, hvor vi oplever, at man forsøger at fifle med afgiftsbetalingen. Derfor gennemfører vi hvert år flere tusind målrettede kontroller rettet mod punktafgiftspligtige varer. Det er i alle ender af skalaen, vi ser det her – fra simpelt garage-salg og småbeløb til forsøg på mere organiseret snyd og svindel", siger Thomas Hjortenberg, der er erhvervsskattedirektør i Skattestyrelsen.

SKATs kontrol med illegal indførsel af punktafgiftspligtige varer foretages bl.a. for at afdække sort økonomi og sikre et korrekt skatteprovenu ved at mindske salget af illegale varer i danske butikker og kiosker.

 

Kontrol målrettes efter risiko for snyd

Fremgangsmåden for den målrettede kontrolindsats omfatter løbende vurderinger af de mest relevante geografiske områder og handelsled, herunder landegrænser, grossister, lagre af illegale varer, detailvirksomheder samt uregistrerede virksomheder, der driver såkaldt garagesalg.

Skattestyrelsens kontrolbesøg er med andre ord rettet mod områder, hvor risikoen for snyd vurderes at være størst.

 

Fra simple fejl til bevidst skatteunddragelse.

Skattestyrelsens kontrolindsats har i perioden medført knap 6.400 træf, hvilket indebærer, at der er blevet fundet mulige fejl i halvdelen af kontrollerne.

Skattestyrelsen har, som nævnt tidligere, særligt fokus på kontrol af de varer, der primært finder vej til detailledet. I samme ombæring er indsatsen øget mod grossister, der importerer og sælger til detailhandlen.

I 2018 førte 1.275 ud af 2.025 kontroller til reguleringer af afgiftsbetalingen svarende til ca. 65 pct. af kontrollerne. Det er en stigning på ca. 20 procentpoint siden 2013, hvilket viser, at Skattestyrelsen er blevet bedre til at finde frem til de sager, hvori der er fejl.

Figur 3 viser, at 3.330 kontroller resulterede i 1.850 træf i forhold til chokolade- og sukkervarer, mens 2.750 kontroller resulterede i 1.500 træf i forhold til øl. Regelovertrædelserne spænder fra simple fejl til bevidst skatteunddragelse.

 

 Skaermbillede 2020 01 09 Kl 135528

 

 

FAKTA OM PUNKTAFGIFTER OG KONTROL

Punktafgifter er en mængdeafgift på varer eller ydelser som øl, spiritus, emballage og chokolade.

Punktafgifter stammer fra 1887, hvor de første love om afgift på spiritus blev vedtaget.

Som udgangspunkt skal virksomheder registreres for punktafgifter, hvis de fremstiller varer i Danmark eller køber punktafgiftspligtige varer i udlandet.

En punktafgiftskontrol er et tjek af, om der er betalt den rigtige afgift af en kategori af varer som eksempelvis chokolade, øl, spiritus vin eller tobak.

Dertil kommer kontrol af pantmærkning. Dermed kan et enkelt besøg i en kiosk tælle som flere kontroller.

SKATs kontrol mod illegal indførsel af punktafgiftspligtige foregår over hele landet.

Kontrollerne planlægges og gennemføres sammen med Fødevarestyrelsen og politiet.

 

Styr på afgifter

Hvis du vil undgå bøvl, så er du meget velkommen til at kontakte os eller din lokale revisor. Ring på +45 44 35 61 00 eller vælg en mulighed herunder.

Book et møde - hos os er første møde altid gratis!

➤  Bliv kontaktet

➤  Book et møde

➤  Find din lokale revisor

 

Vær på forkant!

Vi holder dig løbende opdateret om internationale og lokale lovgivningsmæssige tiltag, der har betydning for dig- tilmeld dig vores nyhedsmail.

➤  Modtag værdifuld information og gavnlig indsigt

 

Al information på www.danskrevision.dk er kun af generel karakter. Det kan ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet heller ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.