Udgivelsesdato: 19. november 2019

Nyt initiativ skal styrke virksomhedernes rapportering om samfundsansvar.

Erhvervsminister Simon Kollerup har i november i år sat gang i en undersøgelse af, hvordan der kan skabes mere gennemsigtighed i virksomhedernes rapporter om samfundsansvar.

Danske virksomheder er i forvejen langt fremme, og initiativet er da også  tænkt som en hjælp til at styrke virksomhedernes rapportering om samfundsansvar og på den måde skabe mere værdi for samarbejdspartnere, investorer og myndigheder.

 

esg-hovedtal

Mange af de største danske virksomheder er i dag frontrunners, når det kommer til at synliggøre deres sociale arbejde og deres aftryk på miljø og klima. Derfor er der et akut behov for mere standardiserede nøgletal, som gør det muligt at sammenligne virksomhedernes rapporter og data over tid og sammenligne data på tværs af brancher og lande.

 

”Standardiserede og sammenlignelige nøgletal for virksomhedernes samfundsansvar er det, der skal til for at løfte virksomhedernes samfundsansvar til næste niveau. Som det forholder sig i dag, er det vanskeligt at konkludere noget klart om virksomhedernes indsatser, fordi de alle følger individuelle mål og standarder. I revisorbranchen vil vi gerne være med til at løfte virksomhedernes rapportering og herunder bidrage til at gøre data mere sammenlignelige”.

 

Ovenstående citat stammer fra FSR – danske revisorers administrerende direktør Charlotte Jepsen, der benytter lejligheden til at fremhæve, at FSR – danske revisorer, sammen med Nasdaq og Finansforeningen, har udarbejdet 15 standardiserede EGS-nøgletal for virksomhedernes sociale indsatser og deres miljø- og klimaaftryk.

Nøgletal, som hvis de er inkluderet i årsrapporten, gør det muligt at sammenligne virksomhedernes indsatser over tid og på tværs af brancher og lande.

➤  Du kan finde nøgletallene her

 

Inspiration til ministeren

De 15 nøgletal er ment som et forsøg på at vise, hvordan det er muligt at  standardisere forskellige nøgletal, så virksomhederne har noget at måle sig op imod.

Hvis CSR- rapporteringen skal have værdi, kræver det robuste processer og relevante data af høj karat og kvalitet. Her har revisorbranchen de nødvendige spidskompetencer til at kunne bidrage kvalificeret - og det gør vi gerne.

Som branche er vi dedikeret til at sikre tillid til, at vi kan stole på de oplysninger, som virksomhederne lægger frem om sig selv. I Dansk Revision vil vi gerne tilføje, at det altid er essentielt, idet det  styrker gennemskueligheden og den fair konkurrence.

 

Vær på forkant!

Vi holder dig løbende opdateret om internationale og lokale lovgivningsmæssige tiltag, der har betydning for din virksomheds drift - tilmeld dig vores nyhedsmail.

➤  Modtag værdifuld information og gavnlig indsigt

 

Vi hjælper dig

Hvis du har brug for sparring eller anden hjælp i din virksomhed, så er du meget velkommen til at kontakte os eller den lokale revisor. Ring på +45 44 35 61 00 eller vælg en mulighed herunder.

Book et møde - hos os er første møde altid gratis!

➤  Bliv kontaktet

➤  Book et møde

➤  Find din lokale revisor

 

Al information på www.danskrevision.dk er kun af generel karakter. Det kan ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet heller ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.