Udgivelsesdato: 4. november 2019

Negative indlånsrenter og forhøjet resttillæg betyder øget interesse for indbetaling af aconto selskabsskat

I Dansk Revision forventer vi, at interessen for at betale acontoskat i november måned i år er større end sidste år, da restskattetillægget er væsentligt forhøjet fra 3,1 pct. for indkomståret 2018 til 4,8 pct. for indkomståret 2019.

Dertil kommer at flere af vores kunder oplever negative renter af indestående på virksomhedens bankkonti.

 

digital signatur 1

 

Hvert år betaler selskaber som udgangspunkt ordinær aconto selskabsskat i to beløbsmæssigt lige store rater henholdsvis senest den 20. marts og senest den 20. november. I år er ingen undtagelse, og der er penge at spare ved at gøre det rigtigt.

 

Frivillig indbetaling af aconto selskabsskat

Hvis selskabet har en forventning om, at den betalte aconto selskabsskat ikke er tilstrækkelig i forhold til selskabets forventede skattepligtige indkomst for indkomståret 2019, kan selskabet vælge at foretage en frivillig indbetaling af aconto selskabsskat i henhold til ovenstånede dato.

Ved et foretage en frivillig indbetaling af selskabsskat, kan selskabet spare rentetillæg på 4,8 pct. af restskatten.  

En frivillig indbetaling af aconto selskabsskat i november 2019 kan medføre, at der sker et mindre "fradrag" i det indbetalte beløb. For indkomståret 2018 skete der dog ikke reduktion pga. det generelt lave renteniveau.  

"Fradraget" for indkomståret 2019 udmeldes først i december måned 2019, men der må igen i år forventes et fradrag tæt på 0 pct., da det generelle renteniveau fortsat er lavt.  

 

Frivillig indbetaling af aconto selskabsskat – 3. rate

Selskaber har mulighed for at indbetale en 3. rate acontoskat senest pr. 1. februar i året efter indkomståret. 

Indbetalingen senest 1. februar vil medføre et mindre restskattetillæg – tillægget på rate 3 vil også først blive udmeldt i december måned 2019, men må forventes at blive ca. 0,6 pct.  

Selskaber får derfor med 3. rate endnu bedre mulighed for at "planlægge" betaling af selskabsskatten, da selskabet pr. 1. februar ofte har et meget godt bud på selskabets skattepligtige overskud.   

 

Restskat eller overskydende skat for 2019?

Såfremt den skattepligtige indkomst for 2019 vil medføre større selskabsskat end summen af ordinære og frivillige aconto betalinger af selskabsskat, vil SKAT i forbindelse med selskabets årsopgørelse for 2019 beregne et restskattetillæg på forventeligt 4,8 pct.

Dette procenttillæg er ikke skattemæssigt fradragsberettiget. 

Hvis den skattepligtige indkomst omvendt resulterer i en lavere skattebetaling end summen af ordinære og eventuelt frivillige aconto betalinger af selskabsskat, vil SKAT i forbindelse med selskabets årsopgørelse 2019 beregne en procentgodtgørelse på forventeligt 0,1 pct.

Denne procentgodtgørelse er ikke skattepligtig. 

Der vil dog kun ydes procenttillæg på 0,1 pct fra SKAT på rate 1 og rate 2. Der ydes således ikke godtgørelse på indbetaling af rate 3.  

 

Kan frivillig indbetaling af selskabsskat betale sig?

Hvorvidt det ud fra en rentebetragtning kan betale sige at foretage en frivillig indbetaling af selskabsskat pr. 20. november 2019 og 1. februar 2020, vil afhænge af selskabets konkrete renteforhold og selskabets likviditetsforhold. 

Hvis selskabet skal lånefinansiere betalingen af den frivillige selskabsskat, typisk ved træk på selskabets kassekredit, vil kassekreditrenten være afgørende for denne vurdering. 

Hvis selskabet skal lånefinansiere betalingen af den frivillige selskabsskat og kan låne pengene til en udlånsrente, der er lavere end ca. 6,2 pct p.a. (før skat), vil det rentemæssigt kunne "betale sig" at foretage en frivillig indbetaling pr. 20. november 2019 eller 1. februar 2020 frem for at vente med betaling til 20. november 2020, hvor restskatten ellers skal betales.  

Hvis selskabet ikke kan låne til en rente på under ca.6,2 pct p.a., vil en frivillig indbetaling af selskabsskat ud fra en "rentevurdering" ikke kunne betale sig og restskatten skal så i stedet betales pr. 20. november 2020. 

Hvis selskabet har overskudslikviditet, som typisk ikke vil medføre indlånsrente og måske endda negativ rente, kan frivillig indbetaling ud fra et rentesynspunkt altid betale sig.  

 

Nedsættelse af 2. rate acontoskat

Hvis den ordinære acontoskat overstiger selskabets forventning til den samlede slutskat for 2019, kan selskabet anmode SKAT om at få nedsat 2. rate.  

Anmodningen skal ske via TastSelv Erhverv og skal være sket senest den 20. november 2019.  

 

Vær på forkant!

Vi holder dig løbende opdateret om regler, tiltag og generationsskifte - tilmeld dig vores nyhedsmail.

➤  Tilmeld dig her

 

Vi hjælper dig

Hvis du er i tvivl om reglerne, så er du meget velkommen til at kontakte os eller den lokale revisor. Ring på +45 44 35 61 00 eller vælg en mulighed herunder.

Book et møde - hos os er første møde altid gratis!

➤  Bliv kontaktet

➤  Book et møde

➤  Find din lokale revisor

 

Al information på www.danskrevision.dk er kun af generel karakter. Det kan ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet heller ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.