Udgivelsesdato: 13. september 2019

Vognstangen vifter i retning af dig, hvis du går i generationsskiftetanker

Vi har kigget lidt i oplægget "Retfærdig retning for Danmark", fordi der i regeringen, og i regeringens bagland, er bred enighed om, at skattestigninger er nødvendige...

...og at de skal målrettes udvalgte områder.

 

generationsskifte1

 

Vi har i en tidligere nyhed beskrevet Socialdemokratiet oplæg, hvor det har foreslået en lang række skattestigninger – blandt andet en tilbagerulning af lempelsen af bo- og gaveafgiften.

➤ Det kan du læse om her

 

Det drejer sig kort sagt om forhøjelse af boafgiftssatsen for arv over 3 mio. kroner, en forhøjelse af øverste sats på aktieindkomst samt en forhøjelse af satsen for kapitalindkomst.

Enhedslisten ønsker endvidere , at aktieindkomst skal beskattes med samme sats som løn, og SF har foreslået, at der skal indføres en formueskat på 0,5 % af formuer over 5 millioner kroner.

 

Forbered dig allerede nu

Går du i generationsskiftetanker, så er der ting, du bør overveje allerede nu – og gerne i samarbejde med din revisor. Du kan for eksempel kigge på forslaget om forhøjelse af boafgiftssatsen fra 15 % til 30 % for arv over 3 millioner kroner mod til gengæld at hæve bundfradraget fra 295.300 kroner til 500.000 kroner. Det bør give dig stof til eftertanke, idet vi antager, at den samme sats og bundgrænse må tænkes at skulle gælde ved gaveoverdragelser.

Der hersker selvfølgelig stadig usikkerhed om hvilke skattestigninger, der vil blive gennemført, men en del tyder på, at lempelsen på generationsskifte af aktive erhvervsvirksomheder rulles tilbage fra de nuværende 6 % til de oprindelige 15 %.

Det giver derfor god mening at gennemføre et generationsskifte af både den øvrige formue og den aktive virksomhed, inden skattestigningen effektueres. Hvornår det sker og om det sker, er der desværre ingen, der ved endnu.

 

Gode grunde til overdragelse af fast ejendom

Du kan også tænke på at overdrage fast ejendom til næste generation. Det følger af den kommende ejendomsvurdering for ejerboliger i 2020 kombineret med den nye boligskattereform. Da vurderinger af særligt dyre ejendomme forventes at stige kraftigt med de kommende ejendomsvurderinger, så vil du som boligejer måske opleve en stigning i de samlede boligskatter – en stigning, der kan løbe op i flere hundrede tusinde kroner om året.

Du kan her glæde dig over, at der politisk diskuteres en ”skatterabat” i forhold til de gamle vurderinger. En skatterabat, der svarer til den merbetaling, som boligejeren kommer til at betale som følge af den nye ejendomsvurdering.

Det er dog værd at bemærke, at rabatten kun gælder for eksisterende boligejere. Den forsvinder, når boligen bliver solgt efter 31. december 2020. Det betyder, at muligheden for skatterabat højst sandsynligt også forsvinder, hvis du venter til efter ovennævnte dato med at overdrage til næste generation.

En sidegevinst ved at overdrage ejendom i løbet af 2019 er, at du på den måde overdrager ejendommen til den offentlige ejendomsvurdering minus 15 % - i hvert tilfælde i en række tilfælde.

 

Forventede ændringer i A/B generationsskifte modellen

Uden for de politiske mure varsles også nye tider, idet en afgørelse fra Skatterådet forventes at bevirke en praksisændring vedrørende den såkaldte A/B-model, der anvendes til generationsskifte.

A/B-modellen indebærer kort sagt, at et selskabs kapital opdeles i en A- og B-aktieklasse, hvor A-aktierne får ret til størstedelen af udbytte fra selskabet.

Dermed bliver størstedelen af selskabets værdi placeret i A-aktierne. B-aktierne kan derfor overdrages til børnene til en ret lav værdi.

I et bindende svar af 11. juli 2019 tiltræder Skatterådet at A/B modellen kan anvendes i den konkrete sag. Skatterådet anbefaler samtidigt, at Skattestyrelsen udarbejder en ny fortolkning af reglerne i et nyt styresignal. Det er vores forventning at A/B modellen dermed bliver mindre attraktiv.

Da der er tale om en væsentlig praksisændring, anbefaler Skatterådet at ændringerne først træder i kraft efter en frist på 6 måneder fra, at Skattestyrelsen har offentliggjort et styresignal om ændringerne.

➤ Du kan læse hele afgørelsen her

 

 

Vi hjælper dig

Hvis du er i tvivl om dit generationsskifte eller din fremtidige ejendomsvurdering, så er du meget velkommen til at kontakte os eller den lokale revisor. Ring på +45 44 35 61 00 eller vælg en mulighed herunder.

Book et møde - hos os er første møde altid gratis!

➤  Bliv kontaktet

➤  Book et møde

➤  Find din lokale revisor

 

Vær på forkant!

Vi holder dig løbende opdateret om regler, tiltag oggenerationsskifte - tilmeld dig vores nyhedsmail.

➤  Tilmeld dig her

 

Al information på www.danskrevision.dk er kun af generel karakter. Det kan ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet heller ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.