09

26-09-2019

GDPR og Brexit - overførsel af personoplysninger til Storbritanien.

Det kan have stor betydning for virksomheder og andre, der overfører personoplysninger til Storbritannien, hvorvidt der kommer en aftale mellem EU og Storbritannien. Vi giver dig et overblik over de tre mulige scenarier, og hvad de hver især kan få af betydnin...

23-09-2019

Brexit - all you need to know -for now anyway...

“I’m convinced that Brexit will happen," er Jean-Claude Juncker citeret for at sige, imens britiske virksomheder, i bedste dansk grænsehandelsstil, hamstrer alkohol for at sikre, at britterne har nok til den kommende højtid og overgangen til det nye år.

19-09-2019

Danmark skal være i front mod skatteundgåelse

Danmark skal leve op til sine internationale forpligtelser, og der skal derfor ske fuld implementering af skatteundgåelsesdirektivet. Regeringen oplyser således, at den bakker fuldt op om skatteundgåelsesdirektivet, der skal sikre, at alle EU's medlemsstater ha...

13-09-2019

Vognstangen vifter i retning af dig, hvis du går i generationsskiftetanker

Vi har kigget lidt i oplægget "Retfærdig retning for Danmark", fordi der i regeringen, og i regeringens bagland, er bred enighed om, at skattestigninger er nødvendige... ...og at de skal målrettes udvalgte områder.  

09-09-2019

Den nye Ferielov - Overgangsordningen træder i kraft 1. september 2019

Den nye Ferielov træder i kraft i 2020, men overgangsordningen har allerede været i gang i en uge, og selvom loven først træder endeligt i kraft om et år, så er der en hel del at gøre inden da - for eksempel i forhold til lønbehandlingen for september 2019.

05-09-2019

Nye skatteregler ved generationsskifte?

I Danmark er der, set med revisorøjne og sammenlignet med en del andre lande, forholdsvis gunstige skatteregler, når vi taler om generationsskifte.  Dette vil blive markant forandret, hvis regeringen gennemfører Socialdemokratiets forslag blandt andet tilbageru...

02-09-2019

Den nye ferielov - artikel i bladet Revision og Regnskab

Vores eksperter fra Faglig Afdeling har netop medvirket med det faglige indhold i en artikel om den nye ferielov i bladet Revision og Regnskabsvæsen. Folketinget vedtog som bekendt en ny ferielov, der ændrer det nuværende princip om den tidsmæssigt lange forsky...