Udgivelsesdato: 29. maj 2019

Nystartede virksomheder kan få ekstra fradrag

Du er nok bekendt med, at selvstændige erhvervsdrivende kan få skattemæssigt fradrag for driftsomkostninger i deres virksomheder, men vidste du, at du som nystartet virksomhed, kan få ekstra skattemæssige fradrag?

Den eneste forudsætning er faktisk bare, at du kender reglerne – og udfylder din selvangivelse korrekt.

 

to æg

Det almindelige driftsomkostningsbegreb er defineret i §6a i Statsskatteloven  fra 1922 som værende “de udgifter, der i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, herunder ordinære afskrivninger”.

Som driftsomkostninger regnes eksempelvis leje af lokaler, transport, kontorhold, service, energi og repræsentation. Sidstnævnte er i øvrigt også specifikt behandlet i ligningslovens §8 stk. 4, hvor der er indlagt begrænsninger i fradragets størrelse – men det er en helt anden snak, og uvedkommende for denne artikel.

Men ud over det skattemæssige fradrag for driftsomkostninger er det også muligt at få lidt ekstra. Dette opnås ved at anvende reglerne for etableringskonto, og mange tror fejlagtigt, at de for at få det ekstra skattemæssige fradrag, skal have indskudt penge på en etableringskonto i et pengeinstitut. Dette er ikke rigtigt. Etableringskontoordningen giver nemlig mulighed for at få fradrag uden indskud for f.eks. afskrivningsberettigede udgifter med 50 %, hvis virksomheden allerede er etableret.

 

Cirka 10.000 kroner at spare ved omkostninger på omkring 100.000 kroner.

Der er en betingelse, at du har haft udgifter for mindst 89.500 kroner (2019). Endvidere er det en betingelse, at du eller din ægtefælle lægger mindst 50 timers arbejde om måneden i den nystartede virksomhed. Herudover kommer en række betingelser for fradragets størrelse.

Ved at anvende reglerne om etableringskonto, kan virksomheden fradrage 45% af driftsomkostningerne som et ekstra skattemæssigt fradrag, og har du driftsomkostninger i omegnen af 100.000 kroner og er under topskattegrænsen, så vil der være cirka 10.000 kroner at spare. Det med topskattegrænsen er nævnt, idet det er mest relevant at anvende reglerne om etableringskonto, hvis du ikke betaler topskat.

Betaler du topskat, kan du overveje at bruge iværksætterkonto-reglerne, som er meget lig etableringskonto-reglerne, men med mulighed for fradrag i topskatten.

Der kan opnås ekstra fradrag i etableringsåret samt i de fire efterfølgende år, og var du ikke opmærksom på reglerne tidligere, så kan du ansøge om at korrigere selvangivelsen 3 år tilbage, og dermed få overskydende skat udbetalt.

Og sidder du og spekulerer på, om det netop er … spekulation, så er svaret nej. Anvendelse af etableringskontoreglerne er helt efter bogen, da hjælp til nystartede virksomheder netop er hele formålet med etableringskontoreglerne.

 

Tal med din revisor.

Vil du have hjælp til reglerne om etableringskonto eller iværksætterkonto eller måske bare have hjælp til at sikre, at du opnår de rigtige fradrag, og dermed tjener flest penge, ja så er du velkommen til at kontakte din lokale revisor fra Dansk Revision. Vi er altid klar til at tage en snak om dine muligheder.

 

 

➤ Ny kunde? - Hos Dansk Revision er første møde altid gratis!

➤ Find din lokale revisor fra Dansk Revision.

➤ Få yderligere inspiration og information

 


Indholdet af denne artikel er kun information af generel karakter, og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.