Udgivelsesdato: 16. april 2019

Nye regler for firmakørsel i varebil

Den 8. juni 2018 vedtog Folketinget en ændring af godskørselsloven, som indebærer nye regler for varebiler. Færdselsstyrelsen har udmøntet reglerne i tre bekendtgørelser, som trådte i kraft d. 1. november 2018. Visse bestemmelser trådte dog først i kraft den 1. januar 2019, og andre træder i kraft den 1. juli 2019.

 

varebil

Det er tanken, at de nye regler skal gøre det lettere at adskille varebiler, der anvendes til såkaldt  "godskørsel for fremmed regning" fra varebiler, der anvendes til almindelig firmakørsel. Godskørsel for fremmed regning er transport af gods, hvor godset ikke tilhører eller er knyttet til den registrerede bruger af køretøjet. 

Kravet om registrering af varebiler medfører blandt andet, at der indføres nye tilladelses- og uddannelseskrav for vognmænd og chauffører, som udfører godskørsel for fremmed regning.

Vi gennemgår dele af lovgivningen herunder, og har du spørgsmål til, hvad reglerne betyder for din virksomhed, så er du altid velkommen til at kontakte os.

 

Firmakørsel

Varebiler, som anvendes til firmakørsel, skal fra den 1. juli 2019 registreres hos Motorstyrelsen. Kravet gælder varebiler med en tilladt totalvægt på mere end 2.000 kg. og til og med 3.500 kg.

Firmakørsel er transport af gods, som tilhører den virksomhed, der er registreret som bruger af køretøjet. Der er også tale om firmakørsel, hvis der transporteres gods, som virksomheden lejer, låner, udlåner eller er i besiddelse af med henblik på f.eks. køb, salg eller reparation.

Eksempler på firmakørsel er:

  • Når en tømrer, murer, elektriker mv. transporterer materiale, som skal bruges i virksomheden

  • Når restauranter, caféer, catering, pizzeriaer mv. udbringer mad

  • Når butikker, der sælger varer, selv står for levering til kunden

  • Når virksomheder transporterer gods, som er produceret af virksomheden, til en kunde

  • Når entreprenører transporterer materiale (f.eks. sand og grus), som skal anvendes til at udføre en opgave (f.eks. et vejbyggeri), som entreprenøren selv har påtaget sig.

Varebiler på papegøjeplader er også omfattet af reglerne, hvorimod varebiler udelukkende til privat kørsel ikke skal registreres.


Godskørsel for fremmed regning

For godskørsel for fremmed regning i varebil indføres der nye tilladelses- og uddannelseskrav til varebilsvognmænd og –chauffører. Varebilsvognmænd skal have en varebilsvognmandsuddannelse samt en varebilstilladelse, mens varebilschauffører skal have et varebilschaufføruddannelsesbevis. Uddannelserne skal være gennemført inden 1. juli 2019, medmindre man er fritaget.

Godskørsel for fremmed regning er transport af gods, hvor godset ikke tilhører eller er knyttet til den registrerede bruger af køretøjet. 

Vær opmærksom på, at hvis din varebil fragter gods med en vægt på over 11 kg. pr. styk, skal dit firmas navn og CVR nummer være påført varebilen med mindst 10 cm høje bogstaver / tal.

 

Sådan registrerer du varebilen til firmakørsel

  • Gå til https://motorregister.skat.dk og log på med NemID

  • Vælg ”Registrering og Rediger tilladelse” og indtast bilens registreringsnummer eller stelnummer

  • Under ”Dispensationer og tilladelser” tilføjes ”Firmakørsel”

  • Godkend registreringen og bestil en ny registreringsattest.

Registreringsattesten gælder herefter som bevis for anmeldelsen, skal medbringes under kørsel og efter anmodning vises til politiet.

 

Vær opmærksom på, at hvis varebilen ikke er registreret hos Motorstyrelsen senest 1. juli 2019, vil man betragte firmakørsel i varebilen som godskørsel, hvilket kræver både tilladelse og uddannelse.

Vær også opmærksom på, at hvis du kun kører privat i din varebil, så skal du ikke foretage dig noget.

 

Du kan læse mere om reglerne her

 

 

➤ Ny kunde? - Hos Dansk Revision er første møde altid gratis!

➤ Find din lokale revisor fra Dansk Revision.

➤ Få yderligere inspiration og information


Indholdet af denne artikel er kun information af generel karakter, og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.