Udgivelsesdato: 14. marts 2019

Danmarks skattetryk falder én plads nedad på de internationale lister

Skattetrykket i Danmark er højt efter international målestok, men både OECD og EU rykkede i deres seneste opgørelser Danmark ned på listen. Ifølge OECD havde Frankrig i 2017 det højeste skattetryk med Danmark på andenpladsen blandt de 36 medlemslande. På EUs seneste liste indtager Danmark tredjepladsen – efter Frankrig og Belgien.

tryk

Skattetrykket i Danmark har siden midten af 1980’erne ligget nogenlunde stabilt med et gennemsnit på godt 46 pct. af BNP, selvom der er gennemført en lang række skattereformer med lavere person- og selskabsskatter til følge. Derfor har regeringen de senere år haft fokus på at sænke det samlede skattetryk. 

I de seneste 15-20 år har vi gennemført reformer, så det i dag i langt højere grad end tidligere kan betale sig at arbejde. Vi har sænket marginalskatterne for de lavtlønnede og de højtlønnede, og vi har et skattestop, der skaber tryghed for danskerne. Vi er nået rigtig langt”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

 

BNP stiger, skattetrykket falder

I en økonomisk højkonjunktur, som bl.a. er karakteriseret ved flere år med en stærk vækst i bruttonationalproduktet (BNP), vil skattetrykket typisk stige, fordi indtægterne fra skatter og afgifter vokser hurtigere end BNP.

I årene 2015, 2016 og 2017 har Danmark oplevet stor fremgang i beskæftigelsen og samtidig haft en real BNP-vækst på over 2 pct. hvert år. Alligevel er skattetrykket faldet, hvilket bl.a. skyldes en række lempelser af skatter og afgifter.

Siden 2015 har regeringen gennem brede aftaler gennemført skatte- og afgiftslempelser for i alt 27 mia. kr. frem mod 2025. Cirka 18 mia. kr. af lempelserne er trådt i kraft, mens de resterede 9 mia. kr. indfases i de kommende år. Danmarks skattetryk kan således falde yderligere de kommende år.

skattetryk 2019

Kilde: Skatteøkonomisk analyse fra Skatteministeriet, og du kan læse hele publikationen her

 

➤ Har du spørgsmål? Kontakt din lokale revisor fra Dansk Revision.

➤ Få yderligere inspiration og information

➤ Ny kunde? - hos Dansk Revision er første møde altid gratis!

 


Indholdet af denne artikel er kun information af generel karakter, og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.