Udgivelsesdato: 20. februar 2019

Sikkerhed er vejen, hvis du vil låne i banken

Mulighed for at stille sikkerhed og en positiv driftsindtjening over en årrække er nøglen til finansiering. Det viser en ny undersøgelse fra FSR – danske revisorer i hvert tilfælde.

FSR - danske revisorer har spurgt en række revisorer og disse vurderer, at den nuværende finansieringssituation stadig hæmmer væksten. Der er dog bedring at spore, så vil du vækste, så læs artiklen grundigt og tag en snak med den lokale revisor fra Dansk Revision.

 

finansiering og vækst

Hvis en etableret virksomhed ikke kan få finansiering, er konsekvensen at denne vækster langsommere eller slet ikke vækster.
For nystartede virksomheder ser det værre ud. Her vurderer størstedelen af revisorerne, at konsekvensen af manglende finansiering er, at virksomheden må lukke ned.

Årsagerne til at små og mellemstore virksomheder kan have svært ved at få finansiering, skal blandt andet findes i stramninger af kreditvilkår og manglende mulighed for at stille sikkerhed. Faktisk svarer to ud af tre revisorer, at de har set en stigning i kravet til sikkerheder over det seneste år, når små og mellemstore virksomheder skal låne penge,” siger Tom Vile Jensen, der er  direktør hos FSR – danske revisorer og uddyber:

Af samme grund er det ikke overraskende, at revisorerne netop peger på muligheden for at stille sikkerhed kombineret med en positiv driftsindtjening, som de centrale elementer, hvis en virksomhed skal modtage lån eller kredit. Skal en virksomhed have risikovillig kapital er det altså et andet sted end i banken, at den skal findes.”

Selvom næsten halvdelen af revisorerne i undersøgelsen peger på, at den nuværende adgang til finansiering hæmmer væksten, så dækker tallet over en positiv udvikling.

I forhold til tidligere år er der nemlig færre revisorer, som svarer, at adgangen til finansiering hæmmer små og mellemstore virksomheders vækstmuligheder.

 

Vækst i din virksomhed?

Har du brug for at vækste din virksomhed, og vil du gerne være helt sikker på, at du er forberedt godt nok til et møde, så tag en snak med den lokale revisor fra Dansk Revision. Vi kan altid hjælpe dig med at skabe det nødvendige overblik.

 

➤ Har du spørgsmål? Kontakt din lokale revisor fra Dansk Revision.

➤ Få yderligere inspiration og information

➤ Ny kunde? - Hos Dansk Revision er første møde altid gratis!

 


Indholdet af denne artikel er kun information af generel karakter, og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.