Udgivelsesdato: 29. januar 2019

Konkursrekord i 2018

7.155 konkurser. Med det tal, er der sat en ny konkursrekord i 2018. Den seneste rekord var fra 2016, hvor 6.674 virksomheder blev erklæret konkurs. Fælles for begge år er, at antallet af konkurser var højere, end da finanskrisen var på sit højeste.

 

mind the gab

Der er imidlertid ingen tegn på en ny finanskrise og årsagen til rekorden findes da heller ikke  i flere konkurser blandt aktive virksomheder, men i stedet som følge af en markant stigning i konkurser hos de såkaldte nul-virksomheder. Nul-virksomheder er virksomheder uden beskæftigelse og med en omsætning på mindre end en million kroner om året op til konkursen.

Men tilbage til 2016. For allerede dengang så man en markant i konkursantallet, med baggrund i to væsentlige aspekter: I første halvår 2016 afviklede det offentlige en større konkurspukkel, og i november 2016 steg konkurstallet til hidtil ukendte højder, da den første bølge af tvangslukkede iværksætterselskaber skyllede ind over det vintermørke Danmark. Siden da er der hvert år kommet en ny bølge af nul-virksomheder, som egentligt bare er blevet større og større år for år.

Bare i december 2017 var der 1.524 selskaber, der gik konkurs, og af dem var næsten halvdelen de såkaldte Iværksætterselskaber. Iværksætterselskaberne var af politikerne tiltænkt som en attraktivt måde at starte egen virksomhed i selskabsform på, og de skulle således gøre det mere attraktivt at være iværksætter.

 

En beklagelig udvikling

Det er en beklagelig udvikling, og den var ikke til at forudse, da stiftelse af iværksætterselskabet blev muligt i 2014. Tallene må forventes at give næring til den politiske debat om at nedlægge selskabsformen”, siger Peter Seeberg, der er Statsautoriseret Revisor og partner i Dansk Revision i Randers.

I alt gik 4.721 nul-virksomheder konkurs i 2018. De omsatte i gennemsnit for 46.000 kr. i året op til konkursen, og havde en gennemsnitslevealder på 5 år. Til sammenligning havde de aktive virksomheder, der gik konkurs, en gennemsnitlig omsætning på 6,9 mio. kroner, var i snit 8,5 år gamle og havde i snit 5 fuldtidsansatte.

Med indførelsen af iværksætterselskaberne synes mange, at det var attraktivt at starte egen virksomhed i selskabsform, hvor stifteren ikke hæfter med sin private formue. Men mange af de nye iværksætterselskaber bliver aldrig rigtigt til noget, og desværre overlader en del virksomhedsstiftere oprydningen til staten,” siger erhvervspolitisk direktør hos FSR – danske revisorer Tom Vile Jensen.

 

Iværksætterselskaberne blev indført i 2014 og kan oprettes med helt ned til én krone i startkapital.

 

➤ Har du spørgsmål? Kontakt din lokale revisor fra Dansk Revision.

➤ Få yderligere inspiration og information

➤ Ny kunde? - Hos Dansk Revision er første møde altid gratis!

 

Indholdet af denne artikel er kun information af generel karakter, og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.