01

31-01-2019

Andelen af detail- og engrosvirksomheder med underskud er højere end i det generelle erhvervsliv.

Det er en af hovedkonklusionerne i en nylig undersøgelse fra FSR – danske revisiorer. Undersøgelsen omhandler netop detail- og engrosvirksomheders sundhedstilstand i Danmark - og det ser mindre godt ud. International konkurrence og onlineplatfo...

29-01-2019

Godtgørelse af energiafgifter 2019

I nedenstående pdf-publikation finder du overblikket for 2019 vedrørende godtgørelse af energiafgifter. Godgørelse af energiafgifter 2019   Overblikket for 2018 finder du Læs mere

29-01-2019

Konkursrekord i 2018

7.155 konkurser. Med det tal, er der sat en ny konkursrekord i 2018. Den seneste rekord var fra 2016, hvor 6.674 virksomheder blev erklæret konkurs. Fælles for begge år er, at antallet af konkurser var højere, end da finanskrisen var på sit højeste.  

23-01-2019

Overskydende skat vil blive udbetalt allerede fra 5. april.

Årets største digitale begivenhed er på vej. Skattestyrelsen har netop offentliggjort datoen for ”årets største digitale begivenhed”. Ja, så sikre er Skattestyrelsen i deres sag, når de i en pressemeddelelse udtaler sig om åbningsdatoen for adgang til årsopgøre...

17-01-2019

Danskerne er vilde med BoligJobordningen

Danskerne bruger BoligJobordningen i stor stil. BoligJobordningen er den ordning, der giver dig og andre mulighed for at opnå fradrag for bl.a. rengøring, børnepasning og energirenovering i hjemmet. Der er, ifølge Skatteministeriet, givet over 11 milliarder kroner i fradrag i perioden...

15-01-2019

Den nye Ferielov - Overgangsregler og regnskabsmæssig behandling

  Folketinget vedtog, tilbage i januar 2018, en ny Ferielov. Den nye Ferielov træder i kraft 1. september 2020, og det nye begreb ”samtidighedsferie” indføres. Den nye Ferielov er blevet til på baggrund af en udtalelse fra EU-Kommissionen i april 2015 o...

11-01-2019

Skattefri overdragelse af erhvervsvirksomheder

En ny aftale imellem Regeringen, Radikale Venstre og Socialdemokratiet skal sikre en skattefri overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde. Aftalen betyder attraktive vilkår for erhvervsdrivende fonde, og det kommer hele samfundet til gavn s...

04-01-2019

Slut med den gamle kasse

Selvom sort arbejde generelt er faldende i Danmark, koster det fortsat penge i form af tabte skatteindtægter. Derfor vil et enigt Folketing styrke indsatsen mod sort arbejde. Det skal give skattemyndighederne bedre muligheder for at begrænse og kontrollere den sorte økonomi.

02-01-2019

Den 1. januar 2019 afskaffes emballageafgift på pvc-folier.

SKAT oplyser, at emballageafgiften på pvc er afskaffet pr. 1. januar 2019 for de virksomheder, der i dag betaler emballageafgift. Den ændring medfører, at virksomhederne herefter ikke skal betale afgift for folier fremstillet af blød polyvinylchlorid (pvc) til...