Udgivelsesdato: 2. november 2018

Hvidvask og kontantforbuddet

Der tales en del om hvidvask for tiden - og hvordan er det nu lige, at det hele hænger sammen? Kender du reglerne, og hvad er kontantforbuddet?

Herunder vil vores faglige afdeling gør dig lidt klogere, og er du i tvivl, så er vi ikke mere end et opkald væk - første møde er altid gratis.

 

Money -laundering -1952737_640

 

Reglerne

Det følger af Hvidvasklovens § 5, at erhvervsdrivende, som ikke er omfattet af Hvidvasklovens regler, ikke må modtage kontantbetalinger på 50.000 kr. eller derover, hvad enten betalingen sker på én gang eller som flere betalinger, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundet.

Som kontanter anses fysiske penge. Betaling med kort, bankoverførsler, mobilepay og andet er således ikke "kontanter" i denne forbindelse.

Forbuddet omfatter salg, der sker erhvervsmæssigt. Forbuddet omfatter ikke kun en erhvervsdrivendes salg af genstande, men også f.eks. erhvervsdrivendes levering af tjenesteydelser og salg af fast ejendom. Af Finanstilsynets opdaterede Hvidvaskvejledning, afsnit 2.3 fra oktober 2018 følger det særligt om "Indbyrdes forbundne betalinger":

"…Det betyder ikke, at løbende ydelser i sig selv er om omfattet af kontant forbuddet, men hvis betalingen af f.eks. leje af et hus eller en bil eller betaling ved f.eks. levering af vand og varme for en enkelt periode udgør 50.000 kr. eller derover, så vil betalingen blive omfattet af kontantforbuddet."

Betaling i rater, der med henvisning til en faktura samlet udgør mere end 50.000 kr., er også omfattet af kontantforbuddet.

Overtrædelse af kontantforbuddet i § 5 er efter Hvidvaskloven strafbelagt. Bøden fastsættes som udgangspunkt til 25 pct. af det beløb over beløbsgrænsen, dvs. beløbet over 50.000 kr., der er modtaget i de enkelte handler, dog mindst 10.000 kr.

 

➤ Har du brug for rådgivning om dine eller din virksomheds muligheder, så kontakt den lokale revisor fra Dansk Revision.

➤ Få yderligere inspiration og information

➤ Ny kunde? - hos Dansk Revision er første møde altid gratis!

 

Indholdet af denne artikel er kun information af generel karakter, og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.