Udgivelsesdato: 1. maj 2018

BoligJobordningen fra 2018 og frem er nu permanent

Folketinget har vedtaget, at fra den 1. januar 2018 gælder en permanent BoligJobordning, der giver fradrag for lønudgifter til serviceydelser og håndværkerydelser i hjemmet eller en fritidsbolig.

Fradraget er i 2018 op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser, mens fradraget er op til 12.000 kr. pr. person til håndværkerydelser.

Beløbsgrænserne vil fremover blive reguleret på samme måde som en lang række øvrige beløbsgrænser i skattelovgivningen. Derved fastholdes værdien af fradraget over tid.

 

bolig

 

Liste over ydelser omfattet af BoligJobordningen i 2018 og frem

A. Serviceydelser i hjemmet eller i en fritidsbolig:

Almindelig rengøring

– Vask og aftørring af flader i boligen

– Rengøring af toilet og bad

– Støvsugning, gulvvask og boning

– Opvask, tøjvask og strygning

– Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.

Vinduespudsning

– Indvendigt

– Udvendigt

Børnepasning

– Børnepasning i hjemmet eller i en fritidsbolig

– Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter

Almindeligt havearbejde m.m.

– Græsslåning

– Klipning af hæk

– Lugning

– Beskæring af buske og træer

– Snerydning

 

B. Grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm vedrørende hjemmet eller en fritidsbolig:

Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag), f.eks.

– Maling af vinduesrammer (udvendigt)

– Maling af døre (udvendigt)

– Maling af ydervægge (udvendigt)

Isolering af tag

Reparation og forbedring af skorsten, f.eks.

– Indsættelse af isolerende foring

– Indsættelse af filter

– Montering af røgsuger

– Ændring af skorstenshøjde

Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, f.eks.

– Nye ruder og vinduer

– Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas

– Forsatsvinduer

Udskiftning af yderdøre, terrassedøre m.v., f.eks.

– Nye døre

Isolering af ydervægge, f.eks.

– Isolering

– Hulmursisolering

Isolering af gulv, f.eks.

– Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv

Afmontering af brændeovne

– Afmontering af eksisterende brændeovne og pejseindsatse

Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, f.eks.

– Radiatortermostatventiler

– Vejrkompenseringsanlæg

– Urstyring

– Udskiftning af radiatorer

Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller:

– Installation, reparation eller udskiftning af solfangere

– Installation, reparation eller udskiftning af solceller – dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes

– Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller – dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes

Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg bortset fra oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler, f.eks.

– Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inkl. varmtvandsbeholder

– Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler m.v.

– Etablering af stikledning

Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits

Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, f.eks.

– Varmepumper, herunder luft til luft-varmepumper med og uden kølefunktion

– Jordvarme: Hele jordvarmesystemet inkl. jordslange

Installation eller forbedring af ventilation, f.eks.

– Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding

Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, f.eks.

– Kloakarbejder på egen grund

– Udskiftning af kloakrør

– Fornyelse og etablering af dræn

– Udskiftning og etablering af opsamlingstank

– Nedsivningsanlæg

– Minirensningsanlæg

– Rodzoneanlæg

– Højvandslukkere

– Regnvandsfaskiner

Radonsikring, f.eks.

– Radonudsugning

Tilslutning til bredbånd:

– Tilslutning til bredbånd (nedgravning og indskydning af kabler på egen grund og opsætning af modtageudstyr til mobilt og fast trådløst bredbånd på boligens ydre rammer).

Installation af tyverialarm

 

➤ Hør mere om dine muligheder.

➤ Få yderligere inspiration og information.

 

Indholdet af denne artikel er kun information af generel karakter, og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.