Udgivelsesdato: 4. december 2017

Renter og restskat 2017

SKAT har for indkomståret 2017 udmeldt de forskellige satser i til restskat og restskattetillæg. Satserne er angivet nedenfor og i parentes er angivet satserne for 2016.

 

Selskaber

Procenttillægget for frivillig indbetaling af aconto skat den 20. marts 2017 og 20. november 2017 er for indkomståret 2017 på 0,0 % (0,0 %).

Restskattetillægget ved frivillig indbetaling af aconto skat i perioden 21. november 2017 – 1. februar 2018 er på 0,6 % (0,7 %).

Restskattetillægget er for indkomståret 2017 på 3,1% (3,4%) Godtgørelsesprocenten for forrentning af overskydende skat er for indkomståret 2017 på 0,1 % (0,1%).

 

Personer

Hvis  restskattenbetales senest ved udgangen af 2017, skal der ikke betales hverken renter eller procenttillæg.

Hvis der betales restskat i perioden 1. januar 2018 – 1. juli 2018, skal der betales en dag-til-dag rente, som for 2017 er på 1,7 % (2,0%). Den er ikke fradragsberettiget.

Hvis restskatten for indkomståret 2017 ikke er betalt senest den 1. juli 2018, skal der betales et procenttillæg på 3,7 % (4,0%). Procenttillægget er ikke fradragsberettiget.

Er restskatten for indkomståret 2017 eksempelvis på 50.000 kr., indregnes 19.600 kr. i forskudsskatten for 2019. Den resterende restskat på 30.400 kr. med tillæg af 3,7 % opkræves på 3 lige store rater i august, september og oktober måned i 2018.

Hvis en person skal have udbetalt overskydende skat for 2017, får vedkommende et skattefrit procenttillæg på 0,5 % (0,5%).  AM-bidrag behandles på samme måde som skat.

For personer i virksomhedsordningen kan det være en fordel at vente med at betale restskatten til 2018, da der kun skal betales dag-til-dag rente af skatten.

 

Indholdet af denne artikel er kun information af generel karakter, og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.