Udgivelsesdato: 26. april 2016

Nyt offentligt ejer register

Folketinget har i marts måned vedtaget en udvidelse af Det Offentlige Ejer register. Lovændringen betyder, at der skal foretages yderligere indberetning til dette register.

Baggrund

Sidste år indførte man pligt til, at virksomhederne skal registrere virksomhedens legale ejere. Ved den vedtagne lovændring bliver virksomhederne pligtige til, at registrere virksomhedens reelle ejere. Baggrunden for lovændringen er, at forebygge hvidvaskning af penge gennem flere lag af selskabskonstruktioner o.l. Lovændringen gælder for alle virksomheder, dog ikke enkeltmandsvirksomheder, filialer, børsnoterede selskaber og medarbejderinvesteringsselskaber. 

Virksomhedens reelle ejer

Definitionen af et selskabs reelle ejer omfatter en fysisk person, der i sidste ende ejer eller kontrollerer mere end 25 % af kapitalen eller stemmerne i virksomheden. En reel ejer kan også være det på baggrund af andre midler såsom en aftale, en udpegningsret eller lignende. Det er en person, der har den reelle kontrol over et selskab eller en anden juridisk person. Hvis en sådan person ikke umiddelbart findes, skal selskabets direktion registreres i Erhvervsstyrelsens system.

Ikrafttrædelse

Det fremgår ikke af det vedtagne lovforslag, hvornår det træder i kraft, men det bliver formentlig først til næste år engang, da Erhvervsstyrelsen skal have udviklet et særligt it-system først.

 

Indholdet af denne nyhed er kun information af generel karakter og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.