Udgivelsesdato: 20. januar 2016

Ny årsregnskabslov

 

Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov der trådte i kraft 1. juli 2015. Det er den største ændring af årsregnskabsloven siden 2001. Loven giver nye muligheder til virksomhederne, men stiller også nye krav.

Dansk Revision har i den forbindelse udarbejdet nogen pjecer for at give indsigt i de nye regler og muligheder og gøre den nye årsregnskabslov let forståelig. Pjecerne er inddelt i temaer med fokus på små og mellemstore virksomheder.

Mikroregnskabet

Med den nye årsregnskabslov er der kommet en ny type regnskab: mikroregnskabet. Med den kan du fortælle mindre om din virksomhed. Men det påvirker forholdet til dine kreditorer, og arbejdet for din revisor er det samme.

Erik Lund, partner i Dansk Revision udtaler:
”Mikroreglerne er en mulighed for at offentligøre mindre om sin virksomhed. Men man skal efterse sine kreditaftaler og have et stærkt internt regnskab, hvis man vil benytte den. Og selvom man ikke behøver at vise nogle informationer, skal de stadig udarbejdes af revisor i forbindelse med regnskabet.”

Hvis du vil læse mere om mikroregnskab, henvises til Dansk Revisions pjece Mikroregnskabet.

Lovændringer

Med den nye årsregnskabslov er der sket en del ændringer, som Dansk Revision gerne vil hjælpe med at give et overblik over. I den forbindelse har Dansk Revision udarbejdet pjecen Lovændringer. Her kan du få overblik over de væsentlige ændringer i loven. Husk at en virksomhed regnskabsklasse C også skal efterleve ændringer for regnskabsklasse B, og at en koncern skal efterleve ændringerne for regnskabsklasse B og C.

For at læse mere om lovændringerne, henvises til pjecen Dansk Revisions pjece Lovændringer.

 

Hvis du vil vide mere om den nye årsregnskabslov, så kontakt din lokale revisor fra Dansk Revision.