Nyheder

11-10-2019

Hvor meget må julegaven koste?

Vi ved godt, at det er tidligt, men vi nærmer os december og dermed også tidspunktet for køb af julegaver til virksomhedens medarbejdere. Og for at sikre, at den kommende julestemning forbliver god, så er vi lige nødt til at nævne SKAT...

09-10-2019

Skatte- og afgiftsforslag 2019/2020

Herunder følger et skematisk overblik over verserende og vedtagne lovforslag i folketingsforsamlingen 2019/2020,  herunder blandt andet om forslag til ændring af aktieavancebeskatningsloven, momsloven, kildeskatteloven og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. ...

08-10-2019

Finansielle virksomheder bør arbejde videre med Brexit-beredskabsplaner

EU’s banktilsynmyndighed (EBA) opfordrer i en meddelelse finansielle virksomheder til at forberede sig på et no-deal Brexit. EBA opfordrede i juli 2018 de finansielle virksomheder til at forberede sig på Brexit. EBA opfordrer nu de finansielle virksomheder til...

07-10-2019

Håndtering af data i tilfælde af no-deal Brexit

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed ESMA har oplyst, hvordan man vil håndtere data i tilfælde af no-deal Brexit den 31. oktober 2019. Det sker som en forlængelse af tidligere meddelelser om Brexit, og ESMA oplyser om sine forberedelser a...

04-10-2019

Dansk Revision åbner kontor i Brønderslev

Den 1. oktober indtrådte GBJ Revision & Økonomisk Rådgivning ApS i Brønderslev i Dansk Revision.  GBJ Revision servicerer en bred vifte af brancher - primært i byerhvervene. Virksomheden beskæftiger  syv personer – fra elev til revisor.  

02-10-2019

Mere i skat - TAK

Mere i skat - TAK. Så klar er meldingen fra en stor del af befolkningen, hvor opbakningen til skattekontrol er massiv. Det viser en ny undersøgelse udarbejdet af analyseinstituttet Wilke for FSR – danske revisorer. Otte ud af 10 danskere mener, at der er behov...

26-09-2019

GDPR og Brexit - overførsel af personoplysninger til Storbritanien.

Det kan have stor betydning for virksomheder og andre, der overfører personoplysninger til Storbritannien, hvorvidt der kommer en aftale mellem EU og Storbritannien. Vi giver dig et overblik over de tre mulige scenarier, og hvad de hver især kan få af betydnin...

23-09-2019

Brexit - all you need to know -for now anyway...

“I’m convinced that Brexit will happen," er Jean-Claude Juncker citeret for at sige, imens britiske virksomheder, i bedste dansk grænsehandelsstil, hamstrer alkohol for at sikre, at britterne har nok til den kommende højtid og overgangen til det nye år.

19-09-2019

Danmark skal være i front mod skatteundgåelse

Danmark skal leve op til sine internationale forpligtelser, og der skal derfor ske fuld implementering af skatteundgåelsesdirektivet. Regeringen oplyser således, at den bakker fuldt op om skatteundgåelsesdirektivet, der skal sikre, at alle EU's medlemsstater ha...

13-09-2019

Vognstangen vifter i retning af dig, hvis du går i generationsskiftetanker

Vi har kigget lidt i oplægget "Retfærdig retning for Danmark", fordi der i regeringen, og i regeringens bagland, er bred enighed om, at skattestigninger er nødvendige... ...og at de skal målrettes udvalgte områder.  

09-09-2019

Den nye Ferielov - Overgangsordningen træder i kraft 1. september 2019

Den nye Ferielov træder i kraft i 2020, men overgangsordningen har allerede været i gang i en uge, og selvom loven først træder endeligt i kraft om et år, så er der en hel del at gøre inden da - for eksempel i forhold til lønbehandlingen for september 2019.

05-09-2019

Nye skatteregler ved generationsskifte?

I Danmark er der, set med revisorøjne og sammenlignet med en del andre lande, forholdsvis gunstige skatteregler, når vi taler om generationsskifte.  Dette vil blive markant forandret, hvis regeringen gennemfører Socialdemokratiets forslag blandt andet tilbageru...

02-09-2019

Den nye ferielov - artikel i bladet Revision og Regnskab

Vores eksperter fra Faglig Afdeling har netop medvirket med det faglige indhold i en artikel om den nye ferielov i bladet Revision og Regnskabsvæsen. Folketinget vedtog som bekendt en ny ferielov, der ændrer det nuværende princip om den tidsmæssigt lange forsky...

30-08-2019

Skattestyrelsen får oplysninger om 20.000 borgeres handel med kryptovaluta

Skattestyrelsen har fået tilladelse til at indhente oplysninger om handel med kryptovaluta i Danmark. Det skal bidrage til et overblik over omfanget af handelen og sikre, at borgerne betaler korrekt skat af salg på kryptobørser. I alt er der modtaget informati...

28-08-2019

Nye EU-regler for betalinger rammer primært netbutikker

Den 14. september 2019 træder nye EUregler for betalinger i kraft. Reglerne, skal bl.a. medvirke til at gøre det mere sikkert at lave elektroniske betalinger. Dette sker først og fremmest ved, at der indføres et krav om stærk kundeautentifikation. Dette kommer...