Nyheder

02-06-2020

Udskydelse af indsendelsesfrister

Du har sikkert bemærket, at noget var anderledes her den 31. maj 2020...!? Og du har helt ret, for som følge af Covid-19-situationen er en række indsendelsesfrister, som normalt falder i juni og juli udskudt i år. Vi kigger her på årsra...

29-05-2020

5,4 mia kroner fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag skal hjælpe lærlinge, elever og virksomheder

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at bruge 5,4 mia. kr. på at holde en hånd under elever, lærlinge og danske virksomheder gennem midler fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)    Trepartsaftale skal sikre, at virksomhederne kan uddanne lærli...

26-05-2020

Kør godt hjem fra udlandet uden ekstra afgift

Der er godt nyt til de danskere, der stadig er strandet i udlandet som følge af Corona-krisen, idet SKAT oplyser, at netop disse danskerne får yderligere to måneder til at komme hjem til Danmark i - og netop i deres udenlandske bil. Forlængelse af fristen vil g...

25-05-2020

20 politianmeldelser til SØIK om snyd med hjælpepakker - 1 anholdt

SØIK - Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet - har nu modtaget 20 anmeldelser fra Erhvervsstyrelsen og Hvidvasksekretariatet om mulig snyd for mere end syv mio. kroner med de statslige hjælpepakker. Hvidvasksekretariatet har samtidig modtaget 133 underretnin...

22-05-2020

Ny Covid-19-aftale om hurtigere udbetaling

Folketinget satte i slutningen af april turbo på udbetaling af lønkompensationsordningen og kompensationsordningen for selvstændige. Det følges nu op med en aftale, som er indgået mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folk...

20-05-2020

Ekstra støtte på vej til medier, kunstnere, folkeoplysningen og folkehøjskoler

Folketinget har godkendt et forslag fra regeringen om at forlænge hjælpepakker til medievirksomheder, kunstnere med kombinationsindkomster, folkeoplysning og folkehøjskoler til og med 8. juli 2020.    Der er på...

15-05-2020

Ny boligaftale giver skattelettelser

Et bredt flertal i Folketinget er enige om at kompensere boligejerne for udskydelsen af de nye boligskatteregler. Det medfører allerede fra 2021 yderligere skattelettelser til boligejerne og fra 2024 en større varig skattelettelse end forudsat i den oprindelige aftale. <...

14-05-2020

Sådan fordeler antallet af danskere på lønkompensation sig

Mange danskere er sendt hjem fra arbejde på grund af corona og får i øjeblikket dækket en del af deres løn fra staten. Nye tal fra Erhvervsstyrelsen viser således, at over 170.000 danske lønmodtagere bliver kompenseret med statens hjælpepakke for lønkompensatio...

13-05-2020

Covid-19: Nyt om faste omkostninger og underskud i 2019

Har det betydning for din mulighed for at få kompensation for faste omkostninger, hvis du havde underskud i din virksomhed i 2019? Svaret er - kort sagt - JA. Hvis din virksomhed havde et underskud i seneste regnskabsår, så bliver din...

11-05-2020

Vi kommer aldrig til at arbejde på samme måde som inden Corona

“Det var en anderledes og desværre nok lidt mere kedelig omgang i år, men på trods af coronarestriktioner lykkedes det os at afholde digital generalforsamling og få valgt en ny bestyrelse.” Sådan skriver Frederikssunds Erhverv på LinkedIn i forbindels...

05-05-2020

Regeringen og revisorerne er enige om effektiv corona-hjælp

Med udbruddet af coronavirus står Danmark i en alvorlig situation. I en sådan tid er det vigtigt, at ansvarlige aktører fra alle dele af samfundet står sammen. Regeringen og FSR – danske revisorer er derfor enige om en fælles erklæring med henblik på at bidrag...

29-04-2020

Straksudbetaling af lønkompensation

Det er netop ved aktstykke vedtaget, at alle selskaber, der har søgt om lønkompensation inden 28. april 2020 skal have udbetaling inden 1. maj 2020.  Der gennemføres således ikke en egentlig afprøvning af, om virksomheden er berettiget til det ansøgte beløb ind...

29-04-2020

Håndværkerfradraget er også berørt af Covid-19

Du kan få håndværkerfradrag (servicefradrag) for udvalgte serviceydelser og håndværksydelser, som er udført i dit hjem eller i din fritidsbolig. Hvis du vil have håndværkerfradrag for 2019, skal ydelsen være betalt senest 29. februar 2020, og f...

24-04-2020

Styrkelse af skattekontrollen i Danmark

Skatteministeren har præsentret første etape i regeringens styrkelse af skattekontrollen i Danmark: "Mere kontrol, mindre svindel" Der er tale om en reform, der gennemføres frem mod 2023, men allerede i år vil regeringen styrke hvidvaskområdet, momsområdet, beh...

23-04-2020

Op til 90% kompensation til kulturen...

Tre ordninger er åbnet, og de giver kompensation til aftenskoler, højskoler og institutioner under Folkeuniversitetet.Betingelserne under de tre ordninger er nogenlunde enslydende, da der i alle ordninger gives tilskud til dækning af op til 90 pct. af tabt...