Politisk eksponerede personer (PEP’er) er personer, der bestrider et særligt offentligt tillidshverv og som følge af dette kan være modtagelige for bestikkelse og anden korruption. 

I EU er de internationale standarder indført gennem 4. hvidvaskdirektiv, som Danmark har implementeret i hvidvaskloven (HVL). Med den seneste ændring af HVL fra juni 2017 udvides begrebet/definitionen af PEP til at omfatte udenlandske såvel som indenlandske PEP’er. Sidstnævnte kategori er ny.

Et væsentligt element i de nye hvidvaskregler er, at virksomhederne skal anlægge en risikobaseret tilgang og dermed foretage en risikovurdering af hvert enkelt kundeforhold. Det gælder også i forhold til reglerne om PEP’er. Risikoen for bestikkelse og korruption er dog særdeles lille i Danmark.

Du kan læse meget mere her eller tage kontakt til din lokale Revisor i Dansk Revision - vi sidder klar til at hjælpe dig