NY ÅRSREGNSKABSLOV

Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov der trådte i kraft 1. juli 2015. Det er den største ændring af årsregnskabsloven siden 2001. Loven giver nye muligheder til virksomhederne, men stiller også nye krav. 

Dansk Revision har udarbejdet fire pjecer for at give indsigt i de nye regler og muligheder og gøre den nye årsregnskabslov let forståelig. De fire pjecer er inddelt i temaer med fokus på små og mellemstore virksomheder. 

Vis dine ejendommes reelle værdi
Du kan nemmere opskrive dine ejendomme med den nye årsregnskabslov. Det giver mere retvisende regnskaber, mulighed for større egenkapital, bedre nøgletal og bedre mulighed for udbytte.
Dette kan du læse mere om i pjecen Ejendomme til dagsværdi

Nemmere at være koncern
Den nye årsregnskabslov gør det enklere at administrere koncerner i Danmark. Beløbsgrænserne til koncernregnskaber stiger, og det er enklere at omstrukturere internt i en koncern.
Dette kan du læse om i pjecen Nye fordele for koncerner

Er du mikro?
Med den nye årsregnskabslov er der kommet en ny type regnskab: mikroregnskabet. Med det kan du fortælle mindre om din virksomhed. Men det påvirker forholdet til dine kreditorer og arbejdet for din revisor er det samme.
Dette kan du læse mere om i pjecen Mikroregnskabet

Hvad forandrer sig?
Få overblik over de væsentlige ændringer i årsregnskabsloven. Husk, at en virksomhed regnskabsklasse C også skal efterleve ændringerne for regnskabsklasse B, og at en koncern skal efterleve ændringerne for regnskabsklasse B og C.
Dette kan du læse mere om i pjecen Lovændringer

 

Ikræfttræden
Der er mulighed for at førtidsimplementere reglerne for regnskabsår, der slutter 31. december 2015 eller senere. Reglerne skal anvendes for regnskabsår, der begynder 1. januar 2016.