NY ÅRSREGNSKABSLOV 2015

Den nyeste årsregnskabslov trådte i kraft 1. juli 2015 og er den største ændring af årsregnskabsloven siden 2001. Yderligere ændringer træder i kraft i perioden 2018-2020.

 

lov

I vores fire pjecer giver vi dig indsigt i de nye regler. Vores mål har været, at gøre årsregnskabsloven let forståelig. De fire pjecer er derfor inddelt i temaer med fokus på små og mellemstore virksomheder. 

Endelig har vi udarbejdet en pjece for de ændringer, der træder i kraft i periopden 2018 – 2020.

 

Vis dine ejendommes reelle værdi
Du kan nemmere opskrive dine ejendomme med den nye årsregnskabslov. Det giver mere retvisende regnskaber, mulighed for større egenkapital, bedre nøgletal og bedre mulighed for udbytte.
Læs pjecen Ejendomme til dagsværdi

 

Nemmere at være koncern
Den nye årsregnskabslov gør det enklere at administrere koncerner i Danmark. Beløbsgrænserne til koncernregnskaber stiger, og det er enklere at omstrukturere internt i en koncern.
Læs pjecen Nye fordele for koncerner

 

Er du mikro?
Med den nye årsregnskabslov er der kommet en ny type regnskab: mikroregnskabet. Med det kan du fortælle mindre om din virksomhed. Men det påvirker forholdet til dine kreditorer og arbejdet for din revisor er det samme.
Læs pjecen Mikroregnskabet

 

Hvad forandrer sig?
Få overblik over de væsentlige ændringer i årsregnskabsloven. Husk, at en virksomhed regnskabsklasse C også skal efterleve ændringerne for regnskabsklasse B, og at en koncern skal efterleve ændringerne for regnskabsklasse B og C.
Læs pjecen Lovændringer

 

Er du klar i regnskabsklasse B? 
Få overblik over de væsentligste ændringer til årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B. Disse træder i kraft i perioden 2018 - 2020.
Læs pjecen De væsentligste ændringer til årsregnskabsloven

 

Har du brug for hjælp og rådgivning?

➤ Kontakt din lokale revisor.

➤ Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv løbende opdateret.