ÆNDRINGER I ÅRSREGNSKABSLOVEN FRA 2020

Årsregnskabsloven er ændret for virksomheder i regnskabsklasse B.

Der er en række områder at være opmærksom på, og ændringerne betyder blandt andet, at det for nogle områder kan det være nødvendigt at ændre regnskabspraksis eller give nye oplysninger i en note.

 

årsregnskabsloven 2020

Du kan vælge at benytte de nye regler for dit selskabs årsregnskab 2018, hvis selskabet har kalenderårsregnskab. I Dansk Revision anbefaler vi, at du venter indtil dit selskab aflægger årsregnskab for 2020.

 

Der er enkelte nye notekrav, du skal være opmærksom på:

Der skal oplyses om den skattemæssige effekt af den regnskabsmæssige      behandling af skat ved opskrivning af anlægsaktiver.

Der skal oplyses om dagsværdiændringer for aktiver eller forpligtelser, eksempelvis investeringsejendomme eller børsnoterede aktier.

Der skal oplyses om årets bevægelser i dagsværdireserven.

➤  Vi gennemgår de væsentligste ændringer i loven i denne pjece

➤  Læs om den nye Årsregnskabslov fra 2015

 

 

 

Din lokale revisor hjælper dig

Tal med din lokale revisor fra Dansk Revision og få styr på, om der er behov for ændringer af dit selskabs årsregnskab.

➤  Kontakt os direkte med dine tanker, så finder vi den rette rådgiver til dig.

➤  Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv løbende opdateret.

➤  Find din lokale revisor fra Dansk Revision.