Beskyttelse af persondata i Dansk Revision

Den nye EU Persondataforordning - General Data Protection Regulation GDPR - trådte i kraft den  25. maj 2018. 

Den sikrer dine rettigheder som kunde, idet der stilles en række krav til, hvordan vi i Dansk Revision håndterer dine personoplysninger som led i løsningen af de daglige opgaver.

 

GDPR2

Dansk Revision indsamler og opbevarer personoplysninger i det omfang, der er nødvendigt for vores løsning af opgaverne og levering af ydelser. Vi forventer, at processerne for at indsamle persondata i store træk vil forblive uændrede.

Vores kundeaftale vil fremadrettet indeholde afsnit om Dansk Revisions ansvar og pligter i forhold til håndtering af vores kunders persondata.

I de tilfælde, hvor Dansk Revision yder regnskabsmæssig og/eller bogholderimæssig assistance, herunder opstilling af regnskaber og/eller lønbehandling, vil kundeaftalen fremover indeholde en særskilt databehandleraftale. I sådanne tilfælde vil Dansk Revision være databehandler på vegne af vores kunde. Databehandleraftalen har til formål at sikre, at Dansk Revision som databehandler til enhver tid overholder gældende lovgivning om persondata på vegne af vores kunder.

Opdaterede forretningsbetingelser inklusiv den nye databehandleraftale samt Dansk Revisions politik for behandling af personoplysninger kan ses på /om-dansk-revision/legal/

Har du spørgsmål til de nye regler om persondata eller om vores nye kundeaftale, kan din lokale revisor fra Dansk Revision altid hjælpe dig.

 

Venlig hilsen

Dansk Revision A/S

 

➤ Få mere inspiration

➤ Find din lokale revisor

➤ Kontakt vores GDPR-eksperter