Nyheder

10-01-2018

Personalegoder 2018

Personalegoder er - desværre vil nogen sige - reelt løn, der blot udbetales i naturalier. Derfor er udgangspunktet også, at den skattepligtige værdi af personalegoder er markedsværdien. Dette udgangspunkt fraviges for en lang række personalegoder, hvilket følger af henholdsvis lovgivni...

04-01-2018

Biler - skat og moms 2018

Alt, hvad der er værd at vide om biler i forhold til skat og moms. Har du spørgsmål, så er du altid velkommen. Læs mere her!     Indholdet af denne artikel er kun information af generel karakter, og kan...

02-01-2018

Godtgørelse af energiafgifter 2018

Godtgørelse af energiafgifter 2018   Hvis el er anvendt til procesformål, kan elafgiften godtgøres med følgende sats: Elafgift ...

08-12-2017

Er du heller ikke helt færdig med fyrre, når du er 65?

Er du en af de mange aktive, der ikke ser dig selv på sofaen med kaffe og folkepension? Flere og flere danskere vælger at arbejde, selvom de har ”overskredet” pensionsalderen. Er du en af dem og tjener du mere end det tilladte, så risikerer du, at din folkepension bliv...

04-12-2017

Renter og restskat 2017

SKAT har for indkomståret 2017 udmeldt de forskellige satser i til restskat og restskattetillæg. Satserne er angivet nedenfor og i parentes er angivet satserne for 2016.   Selskaber Procenttillægget for frivillig indbetaling af aconto skat den 20. marts...

29-11-2017

Satser og beløbsgrænser 2018

Se de nye satser for 2018. En uddybning af regler og lovgivning ifm. de gængse satser og beløbsgrænser vil følge på vores hjemmeside under "Skat og moms" primo januar 2018. Se satser og beløbsgrænse på Skat's Læs mere

20-11-2017

Velkommen Jane T. H. Jensen, Statsaut. Rev.

Dansk Revision i Aalborg opruster med ny statsautoristeret revisor Hun kender om nogen vilkårene for de små og mellemstore virksomheder. Navnet er Jane T.H. Jensen, der den 1. oktober tiltrådte som statsautoriseret revisor hos Dansk Revision i Aalborg. Hun kommer fra en sti...

13-11-2017

Erhvervs- & iværksætterinitiativer 2017

Erhvervs- og iværksætterinitiativer 2017 Regeringen, DF og R indgik den 12. november 2017 en bred aftale om forskellige initiativer på erhvervs- og iværksætterområdet. Initiativet er fordelt på 5 større områder, der skal styrke grundlaget for den fremtidige vækst:

06-11-2017

Aalborg udvider med 4 nye medarbejdere

Fire nye ansigter hos Dansk Revision i AalborgDet går godt hos Dansk Revision i Aalborg. Så godt, at firmaet netop har ansat fire nye medarbejdere.  En af dem er 27-årige Rikke Lund, der den 18. september tiltrådte en stilling som rev...

24-10-2017

acontoskat 2. rate 2017

Indbetaling af 2. rate af aconto selskabsskat for 2017  Selskaber skal som udgangspunkt betale ordinær aconto selskabsskat i to beløbsmæssigt lige store rater hhv. senest den 20. marts og senest den 20. november.  Det er derfor snart tid til betaling af 2. rate for 2017 – indbe...