Nyheder

15-05-2019

Deleleasing - betingelser og faldgruber

Skatterådet har netop offentliggjort et styresignal, der gennemgår betingelserne for, at en arbejdsgiver og en lønmodtager kan indgå en aftale om leje af den samme bil. Altså en dele- eller splitleasing aftale.  

14-05-2019

Når tale er guld og tavshed bliver sølv

I Dansk Revision har vi fuldstændig gennemsigtighed i forhold til de forpligtelser, vi har overfor både kunder og samfund.  I nedenstående publikation fra FSR - danske revisorer kan du således læse alt om "revisors anmeldelses- og underretningspligter om klient...

10-05-2019

Fast ejendom i USA. Brexit fra et irsk synspunkt. Optimering af partnerskaber...

I Prag er emnerne mangeartede og omhandler alt fra køb og salg af ejendomme i USA, over europæisk administrativ lovgivning, til hvordan du med succes får det bedste ud af dine ledende medarbejdere og partnere.   Kravet til advokater og revisorer er stig...

08-05-2019

De sidste sten ryddes af vejen...

...inden de nye ejendomsvurderinger udsendes. Skatteminister Karsten Lauritzen har den seneste tid drøftet oprydning efter det gamle og fejlbehæftede ejendomsvurderingssystem med partierne bag "Forlig om et nyt ejendomsvurderingssystem".

01-05-2019

Ny fransk dobbeltbeskatningsordning

En principaftale med Frankrig om beskatningen af pensioner i en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst lægger op til fordele for danske virksomheder og pensionister i Frankrig. Det forventes, at der indgås en endelig aftale, som vil være en forbedring for Danmark i...

29-04-2019

Beskatning af veteranbiler skal forenkles

Reglerne for beskatning af veteranbiler er komplicerede og vanskelige at kontrollere. Får at opnå veteranbilstatus, skal veteranbiler nemlig fremstå som de gjorde, første gang de rullede ud over kantstenen for mindst 35 år siden. Gør de ikke det, så bortfalder...

23-04-2019

Gavekort - nye momsregler fra 1. juli 2019

De ændrede regler om moms på gavekort er nu endeligt vedtaget. Reglerne skulle være trådt i kraft 1. januar 2019, men blev udsat på grund af indsigelser fra erhvervslivet. Udsteder du gavekort i dag - eller vouchers som det hedder i fagsproget - skal du således...

16-04-2019

Nye regler for firmakørsel i varebil

Den 8. juni 2018 vedtog Folketinget en ændring af godskørselsloven, som indebærer nye regler for varebiler. Færdselsstyrelsen har udmøntet reglerne i tre bekendtgørelser, som trådte i kraft d. 1. november 2018. Visse bestemmelser trådte dog først i kraft den 1. januar 2019, og andre tr...

11-04-2019

De væsentligste ændringer til årsregnskabsloven

Årsregnskabsloven er blevet ændret. Der er en række områder at være opmærksom på, og ændringerne betyder blandt andet, at det for nogle områder kan det være nødvendigt at ændre regnskabspraksis eller give nye oplysninger i en note.    <...

11-04-2019

Omregistrering af Iværksætterselskaber - IVS

Iværksætterselskabet - IVS-selskabsformen er afskaffet med en ændring af selskabsloven 9. april 2019. Hermed ophører en æra, hvor det var muligt at starte et selskab op med en selskabskapital på 1 krone. Hvis du i dag er indehaver af et IVS, så kan selskabet fo...

09-04-2019

Fakta om IVS´er - Iværksætterselskaber

Iværksætterselskabet - IVS-selskabsformen er afskaffet med en ændring af selskabsloven 9. april 2019. Hermed ophører en æra, hvor det var muligt at starte et selskab op med en selskabskapital på 1 krone. Hvis du i dag er indehaver af et IVS, så...

05-04-2019

Spørg din familie, hvis banken vender tommelfingeren nedad

Hvis du gør det, så er du en af de mange virksomhedsejere, der forsøger alternative finansieringsformer, og mere end hver fjerde revisor oplever, at små og mellemstore virksomheder søger mod netop alternative finansieringsformer i forhold til banker og kreditinstitutter......

01-04-2019

Aftale om overskudsvarme gavner virksomheder

Energiforligskredsen har netop indgået en aftale om at fremme brugen af virksomhedernes overskudsvarme. Aftalen forenkler reglerne og giver lavere afgifter på udnyttelsen af overskudsvarme. Virksomhedernes overskudsvarme skal i fremtiden udnyttes langt bedre ti...

27-03-2019

Hvad betyder Brexit?

Hvad betyder Brexit for din virksomhed? Køb fra Storbritanien - salg til Storbritanien? Hvad med momsrefusion eller eventuelle medarbejdere med britisk statsborgerskab? Og hvordan var det nu historien om Storbritanien og EU startede?   ...

26-03-2019

Hvis Storbritannien forlader EU i et no-deal Brexit

Må vi henlede opmærksomheden på en række punkter for danske virksomheder i tilfælde af, at Storbritannien forlader EU i et no-deal Brexit? Udgangen af marts nærmer sig, og hvis Storbritannien forlader EU uden en udtrædelsesaftale, vil det blandt andet betyde,...