Nyheder

19-04-2020

Nye hjælpeordninger og forlængelse af eksisterende - Covid-19-nyt

Weekenden har været travl i Folketinget, og hvis du er lønmodtager og samtidig driver en virksomhed ved siden af, så kan du glæde dig, for nu får du også hjælp. Herudover er alle partier blevet enige om at forlænge de eksisterende støtteordninger....

17-04-2020

Så åbner vi forsigtigt op...

Der er 17. april 2020 indgået politisk aftale som del af den gradvise genåbning. Det betyder, at fra mandag den 20. april 2020 kan frisører og visse liberale erhverv igen åbne deres lokaler for kunder, ligesom der kan foretages praktisk køreundervisning i skolevogne. ...

17-04-2020

Over 36.000 selvstændige har søgt om hjælp...

...til at komme igennem Covid-19-krisen med "hjælpepakke til freelancere og selvstændige. Tallende dækker over 2 uger fra 1. april 2020. I alt har 36.066 selvstændige og 332 freelancere har sendt en ansøgning afsted til Erhvervsstyrelsen for at få hjælp.

14-04-2020

50 pct.-reglen ophæves

Vedrørende hjælpepakkerne "Kompensation for faste udgifter" og "Lønkompensation til fyringstruede privatansatte" er der vedtaget ændringer af den hidtidige 50 pct. regel, der begrænsede hjælpepakkerne, hvis det offentlige tilskud var over 50 pct.

08-04-2020

Hjælpepaker til kunstnere og kulturliv

Der er udbudt en række hjælpeordninger og støttetiltage inden for kunst og kulturlivet. Allerede udbetalt tilskud fra Statens Kunstfond kræves nu ikke tilbagebetalt, såfremt det kke har været muligt for tilskudsmodtageren at afholde aktiviteten grundet COVID-19...

07-04-2020

Covid-19: Find din virksomheds udskudte frister

SKAT har lanceret en hjemmeside, hvor virksomheder og rådgivere ved besvarelse af tre spørgsmål kan finde frem til de frister, som vedrører virksomheden. Hjælpepakker til virksomheder betyder nemlig, at en række frister for A-skat, am-bidrag, moms, B-skat, acon...

03-04-2020

Lovforslag om skærpede straffe for COVID 19 overtrædelser vedtaget

Folketinget har den 2. april 2020 vedtaget en ændring af straffeloven, hvorefter der nu vil være skærpet straf for lovovertrædelser begået i relation til COVID19. En række af bestemmelserne vedrører også hjælpepakkerne med kompensation.  ...

01-04-2020

Få hjælp til tabt omsætning

Selvstændige, freelancere og andre virksomheder med maksimalt 10 fuldtidsansatte kan få midlertidig kompensation for tabt omsætning som følge af coronavirus/covid-19. Ansøgningen er netop åbnet.    

31-03-2020

Udskydelse af fristen for årsrapporter og selvangivelser

Regeringen har besluttet, at fristen for indsendelse af årsrapporter og selvangivelser skal udskydes med tre måneder. Det sker efter ønske fra erhvervslivet og med Folketingets opbakning. Med det nye lovforslag får erhvervsministeren bemyndigelse til at lave en...

30-03-2020

Covid-19 Lønkompensationsloftet hæves til 30.000 kroner

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at forbedre trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation til lønmodtagere, der er i fare for at miste deres job som følge af corona-krisen Dermed styrkes sikkerhedsnettet under lønmodtagerne. Virksomheder, der...

30-03-2020

Dine medarbejdere kan arbejde i Covid-19-lønkompensationsperioden

Der ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder for det antal medarbejdere, virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige.  Elever og lærlinge kan fortsætte med at arbejde under hjemsendelsen, og virksomheden kan således fortsat få...

26-03-2020

4.690 ansøgninger om lønkompensation

4.690 virksomheder har allerede i løbet af det første døgn ansøgt om at få lønkompensation til deres medarbejdere, og i følge Erhvervsstyrelsen kommer der cirka 5-10 nye ansøgninger ind i minuttet. Det glæder både Dansk Revision og Erhvervsministeren - men hurt...

25-03-2020

Kompensation og hjælp til din virksomhed

Der er i dag åbnet for ansøgninger for ordningen om lønkompensation til fyringstruede privatansatte. Ordningen gælder for private virksomheder, der er  registreret i CVR og som står overfor at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mer...

24-03-2020

Er sommerferien i fare i din virksomhed?

Ny Lov kan indvirke på sommerferien, Kr. Himmelfartsferie, Pinse, Store bededag mm for udvalgte medarbejdere idet de i værste fald kun har 11,67 feriedage at tage af. Loven betyder blandt andet, at lønmodtagere, der ikke har mere ferie tilbage i indeværende ferieår, nu...

24-03-2020

Covid-19: Læs den seneste opdatering på tiltag og lovgivning

Vi har netop udsendt vores seneste opgørelse over vedtagne lovforslag, lovforslag under behandling samt ansøgningsmuligheder. ✎   Læs vores seneste nyhed her   Lovforslag om...