Nyheder

19-09-2019

Danmark skal være i front mod skatteundgåelse

Danmark skal leve op til sine internationale forpligtelser, og der skal derfor ske fuld implementering af skatteundgåelsesdirektivet. Regeringen oplyser således, at den bakker fuldt op om skatteundgåelsesdirektivet, der skal sikre, at alle EU's medlemsstater ha...

13-09-2019

Vognstangen vifter i retning af dig, hvis du går i generationsskiftetanker

Vi har kigget lidt i oplægget "Retfærdig retning for Danmark", fordi der i regeringen, og i regeringens bagland, er bred enighed om, at skattestigninger er nødvendige... ...og at de skal målrettes udvalgte områder.  

09-09-2019

Den nye Ferielov - Overgangsordningen træder i kraft 1. september 2019

Den nye Ferielov træder i kraft i 2020, men overgangsordningen har allerede været i gang i en uge, og selvom loven først træder endeligt i kraft om et år, så er der en hel del at gøre inden da - for eksempel i forhold til lønbehandlingen for september 2019.

05-09-2019

Nye skatteregler ved generationsskifte?

I Danmark er der, set med revisorøjne og sammenlignet med en del andre lande, forholdsvis gunstige skatteregler, når vi taler om generationsskifte.  Dette vil blive markant forandret, hvis regeringen gennemfører Socialdemokratiets forslag blandt andet tilbageru...

02-09-2019

Den nye ferielov - artikel i bladet Revision og Regnskab

Vores eksperter fra Faglig Afdeling har netop medvirket med det faglige indhold i en artikel om den nye ferielov i bladet Revision og Regnskabsvæsen. Folketinget vedtog som bekendt en ny ferielov, der ændrer det nuværende princip om den tidsmæssigt lange forsky...

30-08-2019

Skattestyrelsen får oplysninger om 20.000 borgeres handel med kryptovaluta

Skattestyrelsen har fået tilladelse til at indhente oplysninger om handel med kryptovaluta i Danmark. Det skal bidrage til et overblik over omfanget af handelen og sikre, at borgerne betaler korrekt skat af salg på kryptobørser. I alt er der modtaget informati...

28-08-2019

Nye EU-regler for betalinger rammer primært netbutikker

Den 14. september 2019 træder nye EUregler for betalinger i kraft. Reglerne, skal bl.a. medvirke til at gøre det mere sikkert at lave elektroniske betalinger. Dette sker først og fremmest ved, at der indføres et krav om stærk kundeautentifikation. Dette kommer...

26-08-2019

Digitalt værktøj i Skattestyrelsen styrker kontrollen

Da årsopgørelsen for 2018 blev præsenteret tilbage i marts, lancerede Skattestyrelsen samtidig et digitalt kontrolværktøj. Formålet var og er at bremse atypiske årsopgørelser, hvor borgeren selv har været inde og rette i oplysningerne, og systemet fungerer 24/...

23-08-2019

Erhvervslivet er ansvaret bevidst

Tilliden til hinanden, bærende institutioner, erhvervslivet, politikere og medier er et afgørende fundament for at skabe et stabilt og velfungerende samfund. En ny analyse undersøger, om de seneste års store erhvervsskandaler har rykket ved tilliden til dansk...

21-08-2019

Momsafregningen nærmer sig

Næste frist for indberetning og betaling af moms er den 2. september 2019. Fristen gælder for alle virksomheder, der har kvartalsafregning eller halvårsafregning. Den momsperiode, der skal beregnes for, er første halvår eller andet kvartal 2019. <...