Nyheder

01-04-2014

Medarbejderklausuler

Medarbejderklausuler Hvornår bruges de?De fleste kender, eller har hørt om konkurrenceklausuler og måske også kundeklausuler, men ikke nødvendigvis medarbejderklausuler. Mens konkurrenceklausulen hindrer din medarbejder i at starte konkurre...

25-03-2014

Sælger er ansvarlig for arealoplysninger i BBR-registret

Sælger er ansvarlig for arealoplysninger i BBR-registret Ny Højesteretspraksis Sidste år afgjorde Højesteret to retssager om såkaldte ”arealmangler”. Faktum i sagerne var, at sælgerne af ejendommene overfor køberne havde oplyst boli...

20-03-2014

Nyt elektronisk register skal holde styr på selskabers underskud

Nyt elektronisk register skal holde styr på selskabers underskud Ska...

19-03-2014

Partnerselskabet - det bedste af to verdener

Partnerselskabet - det bedste af to verdener I forbindelse med valg af selskabsform overvejer de fleste iværksættere anpartsselskabet (ApS), aktieselskabet (A/S), Iværksætterselskabet (IVS) eller den personligt ejede virksomhed/interessentskabet. Ganske få overve...

26-02-2014

Hvad kontrollerer SKAT i 2014?

Hvad kontrollerer SKAT i 2014? SKAT har netop offentliggjort Aktivitetsplan 2014. I denne kan man læse nærmere om fokusområder i det kommende år. I det følgende har vi kort gengivet nogle af de mest interessante. Små og mellemstore virksomheder:

25-02-2014

Vedr. skattekonto - vent med at betale

Vedr. skattekonto - vent med at betale I slutningen af august 2013 indførte SKAT den såkaldte skattekonto for alle virksomheder med CVR nummer. Skattekontoens formål er at vise en opgørelse over virksomhedens indberetninger og opkrævninger samt ind- og udbetaling...

14-02-2014

A´conto selskabsskat 2014

A´conto selskabsskat 2014 Selskaber skal som udgangspunkt betale ordinær a´conto selskabsskat i to beløbsmæssigt lige store rater den 20. marts og den 20. november. Selskaber kan derudover vælge at foretage frivillige a´conto indbetalinger af selskabsskatter lige...

12-02-2014

Øget godtgørelse af energiafgifter på olie, kul og gas

Øget godtgørelse af energiafgifter på olie, kul og gas Folketinget har i slutningen af januar 2014 vedtaget en fremrykning af reglerne for godtgørelse af energiafgifterne på olie, kul og gas. Reglerne skulle oprindeligt være trådt i kraft 1. januar 2015, men er n...

06-02-2014

Regulering af beløbsgrænser i skattelovningen 2013-2014

Regulering af beløbsgrænser i skattelovningen 2013-2014 Reguler...

29-01-2014

Endelig vedtagelse om fremrykning af visse dele af Vækstplan DK

Endelig vedtagelse om fremrykning af visse dele af Vækstplan DK