Nyheder

26-11-2014

Personlig ejet mindre virksomhed

Personlig ejet mindre virksomhed Erhvervsstyrelsen har i slutningen af efteråret åbnet op for en ny registreringsform kaldet PMV personligt ejet mindre virksomhed. Denne mulighed er relevant for de helt små enkeltmandsvirksomheder, der ikke er momsregistreringspligtige, ingen ans...

24-11-2014

Et selskabs ejere skal nu også registreres elektronisk

Et selskabs ejere skal nu også registreres elektronisk Da den ”nye” selskabslov kom i 2010, blev loven sat i kraft i forskellige tempi. Eneste områder i loven, der endnu ikke er igangsat, er bestemmelserne om elektronisk ejerbog og et elektronisk ejerregister. Årsagen hertil har...

20-11-2014

Julegave til medarbejderne

Julegave til medarbejderne Tidspunktet for køb af julegaver til medarbejderne nærmer sig, hvorfor vi i det følgende kort beskriver reglerne herfor.Udgangspunktet for gaver til medarbejdere er, at medarbejderen skal beskattes af arbejdsgiverens købspris for gaven.Arbej...

19-11-2014

Arbejdsgivers brug af klausuler overfor sine ansatte

Arbejdsgivers brug af klausuler overfor sine ansatte Der bliver i stigende grad gjort brug af klausuler i ansættelseskontrakter. For nylig kom en stor virksomhed i mediernes søgelys, da det kom frem, at virksomhedens ansættelseskontrakter indeholder klausuler, som forbyder de ans...

11-11-2014

Bedre muligheder for små og mellemstore virksomheders deltagelse i offentlige udbud

Bedre muligheder for små og mellemstore virksomheders deltagelse i offentlige udbud Der er en god grund til, at små og mellemstore virksomheder holder et vågent øje med de fordele, som forventes indført med den nye udbudslov. Hvert år indkøber det offentlige i Danmark for...

07-11-2014

Forskudsregistreringen for 2015

Forskudsregistreringen for 2015 I dag kan alle danskere se deres forskudsregistrering for 2015 i skattemappen. Sker der noget så nyt i 2015 eller er der bare tale om en fremskrivning af tallene for 2014? Hertil kan man sige, at der er flere nyheder, som er værd at knytte...

06-11-2014

Udenlandsdanskere med sommerhus i Danmark - bestyrelsesarbejde i danske selskaber

Udenlandsdanskere med sommerhus i Danmark - bestyrelsesarbejde i danske selskaber Fysiske personer, som er skattepligtige i Danmark, har enten fuld skattepligt eller begrænset skattepligt. Ved fuld skattepligt forstås, at man grundlæggende er skattepligtig til Danmark af alle indtægter...

27-10-2014

Flexboligordningen

Flexboligordningen Der blev sidste år gennemført en ændring i lov om midlertidig regulering af boligforholdene, men ordningen har ikke helt fået den opmærksomhed, som den fortjener. Ændringen giver adgang til at benytte helårsboliger til fritidsformål, hvis kommunalbestyr...

27-10-2014

Sambeskatning - nye regler om indberetning

Sambeskatning - nye regler om indberetning SKAT har udsendt...

14-10-2014

SKAT har øget fokus på enkeltmandsvirksomheder

SKAT har øget fokus på enkeltmandsvirksomheder Mange fejl i selvangivelserne hos landets 275.000 enkeltmandsvirksomheder får SKAT til at rette yderligere vejledning og automatisere selvangivelserne for denne gruppe. I en netop offentliggjort undersøgelse på SKAT’ s hjemme...