Nyheder

18-02-2015

Hvad kontrollerer SKAT i 2015?

Hvad kontrollerer SKAT i 2015? I 2015 forventes virksomheder og borgere m.v. at betale ca. 920 mia. kr. i skat, moms, afgifter og told. En del af disse opkræves på baggrund af særlige Kontrolaktiviteter 2015. I det følgende gengives de mest interessante tin...

05-02-2015

Formueskattekursen er nu ophævet

Formueskattekursen er nu ophævet Siden 1982 har en skatteyder haft retskrav på at kunne benytte den særlige formueskattekurs ved værdiansættelse af unoterede aktier. Dette er senest bekræftet ved afgørelse fra januar måned 2015 fra Skatterådet. Formu...

23-01-2015

Satser og beløbsgrænser 2015

Satser og beløbsgrænser 2015 Satserne for 2015 er blevet reguleret og offentliggjort af Skatteministeriet. De er præget af lidt større fradrag, men også større skatteprocenter. De fleste vil derfor ikke opleve større forandringer Er man i beskæftigelse, k...

20-01-2015

Nyt om afgifter i 2015

Nyt om afgifter i 2015 På afgiftsområdet er der i 2015 sket regulering af satserne på energiafgiftsområdet og ændring i godtgørelsen af energiafgifterne. Godtgørelse af energiafgifter m.v.Elafgiften er steget pr. 1. januar 2015 til...

16-01-2015

Nyt om moms i 2015

Nyt om moms i 2015 I det følgende omtaler vi ændringer på momsområdet i 2015. HotelmomsPr. 1. januar 2015 er fradraget for moms af hotelovernatninger m.v. sat op fra 75 % til 100 %. Der er altså fuldt fradrag for mo...

12-01-2015

Anonyme anmeldelser til SKAT kan nu ske digitalt

Anonyme anmeldelser til SKAT kan nu ske digitalt En del kontrol...

07-01-2015

Bruttoskatteordningen for nøglemedarbejdere

Bruttoskatteordningen for nøglemedarbejdere Den 18. december 2014 vedtog Folketinget en ændring til ”Bruttoskatteordningen for forskere og nøglemedarbejdere”, som typisk kaldes ”forskerskatteordningen”. Forskerskatteordningen kan anvendes af enhver, herunder udlandsdanske...

05-12-2014

Lempelse af udbyttebeskatningen

Lempelse af udbyttebeskatningen Folketinget har netop vedtaget at lempe beskatningen af selskabers aktieudbytte modtaget fra unoterede porteføljeaktier. Porteføljeaktier er aktier, hvor selskabets ejerandel er mindre end 10 %. Hensigten med lovændringen e...

03-12-2014

Regulering af lejen i erhvervslejemål

Regulering af lejen i erhvervslejemål Vilkårene for lejeregulering er ofte fastsat i lejekontrakten, og det er ikke usædvanligt, at kontrakten indeholder bestemmelse om, at lejen i en given periode ikke kan reguleres. Lejeregulering vil tillige ofte være et punkt...

28-11-2014

Ny selskabsform på vej - Medarbejderinvesteringsselskabet

Ny selskabsform på vej - Medarbejderinvesteringsselskabet Erhvervs- og vækstministeren har i oktober måned 2014 fremsat et forslag til lov om medarbejderinvesteringsselskaber. Formålet med den nye selskabsform er at styrke finansieringsmulighederne for virksomheder, der h...