Nyheder

30-06-2015

BoligJobordningen genindføres

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og De Konservative indgået en aftale om at genindføre BoligJobordningen med tilbagevirkende kraft for hele 2015.   Ordningen skal i 2015 have samme udformning som i 2014. Der vil i løbet af denne uge bliv...

16-06-2015

Forsinket indsendelse af årsrapporten

Selskaber med kalenderårsregnskab skulle have indsendt deres årsrapport 2014 til Erhvervsstyrelsen senest 31. maj 2015.Hvis dette ikke er sket, vil Erhvervsstyrelsen udsende et såkaldt påkravsbrev hvori selskabets ledelse gøres opmærksom på, at årsrapporten skal indsendes. Erhvervsstyrel...

03-06-2015

Momskompensation for 2014 til velgørende foreninger m.v.

Senest den 1. juli 2015 skal almenvelgørende fonde, foreninger m.v. søge om momskompensation for kalenderåret 2014 Almen velgørende institutioner, fonde, foreninger m.v. har mulighed for at godtgjort en del af deres købsmoms via SKAT’ s momskompensationsordning. Godtgø...

27-05-2015

Ny årsregnskabslov er vedtaget

Ny årsregnskabslov er vedtaget og offentliggjort Folketinget har vedtaget den ny årsregnskabslov, L117. Loven træder i kraft med virkning for regnskabsår der påbegyndes 1/1-2016 og senere. Det er muligt at anvende den nye lov i sin helhed for regnskabsår der slutter 31...

04-05-2015

Moms - efterangivelser

SKAT har lavet en ny og smidigere løsning til brug ved rettelse af en tidligere indberettet momsangivelse (efterangivelse) Løsningen kan man finde i Tast Selv Erhverv. Man skal derfor ikke længere bruge blanket 31.009. Løsningen er åben for rettelse af perioder, der er mindre end tre å...

22-04-2015

Digital selvangivelse for selskaber

Folketinget har netop vedtaget L 167, som bl.a. medfører, at digital indsendelse af selskabsselvangivelsen for indkomståret 2014 skal ske senest den 1. september 2015 mod tidligere 1. august 2015.  For indkomståret 2015 bliver fristen ligeledes 1. september (2016). Selskaber skal endvi...

28-03-2015

Indsendelse af gaveskema

Indsendelse af gaveskema For foreninger m.v. godkendt efter ligningslovens § 8 A gælder følgende; Almenvelgørende foreninger, fonde mv. godkendt efter ligningslovens § 8A, skal én gang hvert år indsende et gaveskema til SKAT med oplysninger om antal gaveg...

04-03-2015

Aconto selskabsskat 2015

Aconto selskabsskat 2015 Aconto selskabsskat 2015 Ordinær aconto selskabsskatSelskaber skal som udgangspunkt betale ordinær aconto selskabsskat i to beløbsmæssigt lige store rater hhv. senest den 20. marts og senest...

02-03-2015

Oversigt over skatte- og momsfradrag ved repræsentation

Oversigt over skatte- og momsfradrag ved repræsentation Mangler du også en nem og overskuelig oversigt over skatte- og momsfradrag ved repræsentation? Nu kan du se 2015-satserne på vores ”Oversigt over skatte- og momsfradrag ved repræsentation 2015”, som...

27-02-2015

Personalegoder 2015 - ny publikation

Personalegoder 2015 - ny publikation For hvilket beløb må du som arbejdsgiver give dine medarbejdere gaver? Hvad er reglerne for firmabil – og hvornår har arbejdsgiver pligt til at indberette til SKAT? Alt dette og meget mere kan du finde svar på i vores...