Nyheder

06-11-2015

Grøn Boligjobordning fra 2016

  Grøn Boligjobordning fra 2016 Boligjobordningen – også kendt som håndværkerfradraget - videreføres uændret i 2015. Fra 2016 sker der en grundlæggende omlægning af ordningen til en ny grøn BoligJobordning.   Den nye ordning fra 2016 vil give fradrag på op til 6.000 k...

04-11-2015

Fradrag for moms af udgifter til byggemodning m.v. vedr. køb af byggegrunde før 1. januar 2011

Fradrag for moms af udgifter til byggemodning m.v. vedr. køb af byggegrunde før 1. januar 2011 Siden den 1. januar 2011 har der været moms på salg af nye bygninger og byggegrunde, når salget blev foretaget af en afgiftspligtig virksomhed. Som led i indførelsen af reglerne, in...

21-10-2015

Frivillige acontoskat for selskaber kan nu indbetales frem til 1. februar

Som vi skrev i vores nyhed i august måned (læs her), så vil selskaber nu få mulighed for at foretage frivillig indbetaling af aconto selskabsskat efter indkomståre...

07-10-2015

Ny overgangsordning VSO

Ny overgangsordning VSO Da lovforslaget kun ville omfatte nye sikkerhedsstillelser efter 11. juni 2014, så kunne der som udgangspunkt godt før denne dato have været stillet sikkerheder med aktiver i VSO til sikkerhed for fx en privat kassekredit. Da sikkerheden var stillet inden 11....

30-09-2015

Regeringens finanslovforslag 2016 – skatte- og afgiftsdelen

  Regeringens finanslovforslag 2016 – skatte- og afgiftsdelen Forslaget ser i korthed sådan ud: Afskaffelse af NOx-afgiften, men dog først med virkning fra den 1. juli 2016. Regeringen vil i årene frem til 2020 gennemføre en erhvervsbeskatningsreform,...

09-09-2015

Planlæg din pension – og få mest muligt ud af den

Planlæg din pension – og få mest muligt ud af den Offentlige ydelser i form af folkepension og ATP Private midler såsom obligationer, aktier, indestående på bankbøger eller friværdi i hus eller lejlighed Alle former for pensionsudbetalinger. Det kan være li...

02-09-2015

Ændring af aconto skatteregler og rentesatser for selskabers skattebetaling

Ændring af aconto skatteregler og rentesatser for selskabers skattebetaling Den 1. september 2015 træder en række ændringer i kraft omkring aconto skattereglerne for selskaber og selskabers skattebetaling. I det følgende gennemgår vi de enkelte ændri...

28-08-2015

BoligJobordningen fortsætter

BoligJobordningen fortsætter Folketinget har netop vedtaget, at BoligJobordningen (håndværkerfradraget) videreføres i uændret form i 2015. Har man fradragsberettigede udgifter i 2015 for indtil 15.000 kr. pr. voksne person i husstanden, kan disse altså fortsat fratrækkes. Fra...

06-08-2015

Afholder din virksomhed en konkurrence?

Afholder din virksomhed en konkurrence? En konkurrence er en god måde for en virksomhed til at tiltrække kunder, udbrede kendskabet til dens produkter og brand. Man skal dog være opmærksom på, at man kan blive omfattet af reglerne om afgifter af spil eller spilleloven. Er man ikke de...

03-07-2015

Generationsskifte Dansk Revision Hjørring

Generationsskifte Dansk Revision Hjørring Efter næsten 42½ år som indehaver er generationsskiftet hos Dansk Revision Hjørring fuldført.  Første skridt af generationsskiftet skete, da Henriette Sangelberg Nielsen efter mange år valgte at vende tilbage til Hjørring og indtr...