Nyheder

26-04-2016

Nyt offentligt ejer register

Folketinget har i marts måned vedtaget en udvidelse af Det Offentlige Ejer register. Lovændringen betyder, at der skal foretages yderligere indberetning til dette register.

20-04-2016

Frygt for at folkepensionen forsvinder

Flere frygter for, at folkepensionen bliver mindre eller helt forsvinder, når de engang skal på pension. Dette vil mange kunne mærke, da folkepensionen er rygraden i de fleste danskeres økonomi, når de går på p...

11-04-2016

Din revisor er andet end et Excel ark

Hvad forventer du, at du kan bruge en revisor til? Regnskab og årsrapport vil de fleste nok sige, men en revisor kan bruges til meget mere end det.  Revisoren har se...

07-04-2016

Hvad kontrollerer SKAT i 2016 – Mikrovirksomheder

I år forventes det, at vi betaler 940 mia. kr. i skatter, afgifter, moms og told. Dette kommer både fra private og virksomheder. Af de 940 mia. kr. betaler mikrovirksomheder ca. 28 mia. kr. i skat og moms.

31-03-2016

Hvad kontrollerer skat i 2016?

Igen i år har SKAT offentliggjort, hvor de vil sætte ind med kontrolindsatser med offentliggørelsen af Kontrolaktiviteter 2016. I år består kontrolindsatsen af 106 aktiviteter der har fokus på at dæmme op for s...

15-03-2016

Ændringer i virksomhedsordningen – sikkerhedsstillelser

I slutningen af februar måned 2016 fremsatte Skatteministeren lovforslag til ændringer i virksomhedsskatteordningen. Ændringerne retter sig mod dele af det indgreb, der blev foretaget i virksomhedsskatteordning...

15-03-2016

Ændrede krav – godtgørelse af elafgift

Momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort deres elafgift i overensstemmelse med deres momsfradragsprocent. Fra den 1. april 2016 ændres reglerne i elafgiftsloven sådan, at for elektricitet...

09-03-2016

Gunstige regler for medarbejderaktier genindføres

Et flertal i Folketinget har foreslået at genindføre skattefriheden for medarbejderaktier efter de regler, der var gældende indtil 2012, dog med enkelte justeringer. I denne artikel bliver lovforslagets enkelte...

04-03-2016

Acontoskat for selskaber, foreninger m.v.

Første rate af ordinær acontoskat for selskaber m.v. skal betales senest den 21. marts 2016 og anden rate skal betales senest den 21. november 2016. Procenttillægget for 2016 kendes ikke endnu. I 2015 var det 0,3 %.

02-03-2016

Fremtidens pensionister kommer til at mangle penge

Hvad skal du lave, når du går på pension? Skal du ud at rejse, renovere hus eller har du helt andre drømme? Eller er du slet ikke kommet så langt i dine overvejelser endnu? Det kan nemlig godt betale sig, at ov...