Nyheder

15-03-2016

Ændrede krav – godtgørelse af elafgift

Momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort deres elafgift i overensstemmelse med deres momsfradragsprocent. Fra den 1. april 2016 ændres reglerne i elafgiftsloven sådan, at for elektricitet...

09-03-2016

Gunstige regler for medarbejderaktier genindføres

Et flertal i Folketinget har foreslået at genindføre skattefriheden for medarbejderaktier efter de regler, der var gældende indtil 2012, dog med enkelte justeringer. I denne artikel bliver lovforslagets enkelte...

04-03-2016

Acontoskat for selskaber, foreninger m.v.

Første rate af ordinær acontoskat for selskaber m.v. skal betales senest den 21. marts 2016 og anden rate skal betales senest den 21. november 2016. Procenttillægget for 2016 kendes ikke endnu. I 2015 var det 0,3 %.

02-03-2016

Fremtidens pensionister kommer til at mangle penge

Hvad skal du lave, når du går på pension? Skal du ud at rejse, renovere hus eller har du helt andre drømme? Eller er du slet ikke kommet så langt i dine overvejelser endnu? Det kan nemlig godt betale sig, at ov...

01-03-2016

Oversigt over skatte- og momsfradrag ved repræsentation 2016

Vi har lagt vores nye publikation Oversigt over skatte- og momsfradrag ved repræsentation 2016 på vores hjemmeside under Skat og moms. Du kan også finde den ved at Læs mere

22-02-2016

Håndværkerfradrag 2016-2017

De nye regler for BoligJobordningen – også kendt som håndværkerfradraget eller servicefradraget er netop blevet vedtaget af Folketinget. De nye fradragsberetti...

22-02-2016

Personalegoder 2016

Vi har opdateret publikationen Personalegoder 2016. Du kan finde den på vores hjemmeside under Skat og moms eller finde den ved at trykke her. ...

15-02-2016

Lempet elafgift for virksomheder med forlystelsesaktiviteter

Et af regeringens forslag til vækst initiativer drejer sig om øget mulighed for godtgørelse af elafgift  Momsregistrerede virksomheder kan som hovedregel få godtgjort næ...

15-02-2016

Ny årsregnskabslov – vis dine ejendommes reelle værdi

Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, der trådte i kraft d. 1. juli 2015. Det er den største ændring af regnskabsloven siden 2001. Loven giver nye muligheder til virksomhederne men stiller også nye kr...

12-02-2016

Udlån fra virksomhedsordningen kan være farligt

  Virksomhedsordningen har 30 års ”fødselsdag” i år. Et problem i alle årene har været, om der kan foretages pengeudlån fra ordningen til en ”aktivitet” uden for ordningen.  Dette kunne fx være udlån ti...