Nyheder

14-12-2016

Skattetænkning i såkaldte 10-mandsprojekter strammes

Underskud fra investeringer i blandt andet solcelleparker og ejendomme i udlandet kan ikke længere udnyttes til at nedbringe skat af anden indkomst. Fra 14. december 2016 fjernes den mulighed med et nyt lovforslag, oplyser SKAT i en pressemeddelelse. Regeringen har fre...

11-12-2016

Forlystelser bliver berettiget til godtgørelse af elafgift

Folketinget har den 29. november vedtaget, at forlystelser fra den 1. januar 2017 bliver omfattet af de almindelige regler om godtgørelse af elafgift og dermed berettiget til godtgørelse af elafgift af forbrug til proces. Godtgørelse af elafgift til forlystelser Forlystelser over en br...

06-12-2016

Ændret praksis for skattefri kørselsgodtgørelse og parkeringsudgifter

Hidtil har SKAT haft den holdning, at den skattefrie befordringsgodtgørelse også skulle dække eventuelle erhvervsmæssige parkeringsudgifter og derfor ikke kunne refunderes skattefrit til den ansatte. Dette begrundede SKAT med, at der allerede i satsen for skattefri...

02-12-2016

Kapitalejerlån bliver nu lovlige.

Med et smalt flertal vedtog Folketinget den 1. december 2016 at lovliggøre kapitalejerlån (tidligere kaldet aktionærlån). Vi har tidligere skrevet en nyhed om de nye...

24-11-2016

Julegaver til medarbejdere

Julen nærmer sig og det gør tidspunktet for køb af julegaver til medarbejdere også. Her følger en kort beskrivelse af de skattemæssige regler på området.   Skattefri beløbsgrænse Når en arbejdsgiver giver en julegave til en medarbejder er udgangspunktet, at der...

16-11-2016

Restskat for indkomståret 2015 og 2. rate aconto selskabsskat for indkomståret 2016

Selskaberne skal senest den 21. november 2016 betale eventuel restskat for indkomståret 2015 og betale 2. rate aconto selskabsskat for indkomståret 2016.  Derudover kan selskaberne samme dag også overveje betaling af frivillig aconto selskabsskat for indkomståret 2016.  Se vores nyhed om betal...

28-10-2016

Indbetaling af 2. rate af aconto selskabsskat for 2016

Selskaber skal som udgangspunkt betale ordinær aconto selskabsskat i to beløbsmæssigt lige store rater hhv. senest den 20. marts og senest den 20. november. Tiden er derfor snart kommet til betaling af 2. rate for 2016 – indbetalingen foregår rent praktisk via selskabets Skattekonto på...

17-10-2016

Årsopgørelsen for selskaber er nu på vej i e-Boks

Årsopgørelsen for selskabsskatten for indkomståret 2015 er nu på vej i selskabernes e-Boks. Betaling af eventuel restskat inkl. beregnet restskattetillæg på 3,6% kan ske fra den 1. november 2016 og skal være sket senest den 21. november 2016.  Restskatten til indbetali...

06-10-2016

Nyt system til ejendomsvurderinger og beskatning af boligejere

Selvom boligskatterne - dvs. ejendomsværdiskat til staten og grundskylden til kommunerne – ”kun” udgør ca. 42 mia. DKK eller ca. 4% af Danmarks ”husholdningsbudget”, så er der meget fokus på netop denne skattebetaling. Regeringen har netop offentliggjort deres tanker for det nye system...

05-10-2016

Regeringens udspil på boligområdet

I dag har regeringen præsenteret sit udspil ”Tryghed for boligejerne”. Det indeholder lavere boligskattesatser og en permanent skatterabat, ligesom regeringen vil indføre et nyt og forbedret boligskattestop efter 2020. Knap 2 ud af 3 boligejere får en skattelettelse og ingen kommer til...