Nyheder

25-05-2016

Striksere krav til håndtering af persondata

EU-politikerne har i april 2016 vedtaget en ny lovpakke der er væsentlig mere restriktiv, og hvor bøderne bliver meget større, end hvad de er i dag. Dette kan volde problemer for især de små og mellemstore virk...

23-05-2016

Ny revisorlov vedtaget

Den 19. maj blev den nye revisorlov vedtaget af Folketinget. Loven træder i kraft den 17. juni 2016, og er et resultat af en række EU-regler, der blev vedtaget i april 2014 i Europa-Parlamentet, der nu er bleve...

18-05-2016

SKAT har lanceret ny app

SKAT har lanceret en app der henvender sig både til virksomheder og borgere, hvor man kan tjekke og ordne sin skat på mobilen. Som virksomhed kan man bl.a. indberette og betale moms samt tjekke indberetningsfri...

02-05-2016

Indberetning til SKAT af kontante betalinger over 10.000 kr.

Siden 2012 har det været et krav til selvstændigt erhvervsdrivende, selskaber m.v., at for at få fradrag for kontante betalinger af varer eller ydelser over 10.000 kr., skal de foretage elektronisk indberetning...

26-04-2016

Nyt offentligt ejer register

Folketinget har i marts måned vedtaget en udvidelse af Det Offentlige Ejer register. Lovændringen betyder, at der skal foretages yderligere indberetning til dette register.

20-04-2016

Frygt for at folkepensionen forsvinder

Flere frygter for, at folkepensionen bliver mindre eller helt forsvinder, når de engang skal på pension. Dette vil mange kunne mærke, da folkepensionen er rygraden i de fleste danskeres økonomi, når de går på p...

11-04-2016

Din revisor er andet end et Excel ark

Hvad forventer du, at du kan bruge en revisor til? Regnskab og årsrapport vil de fleste nok sige, men en revisor kan bruges til meget mere end det.  Revisoren har se...

07-04-2016

Hvad kontrollerer SKAT i 2016 – Mikrovirksomheder

I år forventes det, at vi betaler 940 mia. kr. i skatter, afgifter, moms og told. Dette kommer både fra private og virksomheder. Af de 940 mia. kr. betaler mikrovirksomheder ca. 28 mia. kr. i skat og moms.

31-03-2016

Hvad kontrollerer skat i 2016?

Igen i år har SKAT offentliggjort, hvor de vil sætte ind med kontrolindsatser med offentliggørelsen af Kontrolaktiviteter 2016. I år består kontrolindsatsen af 106 aktiviteter der har fokus på at dæmme op for s...

15-03-2016

Ændringer i virksomhedsordningen – sikkerhedsstillelser

I slutningen af februar måned 2016 fremsatte Skatteministeren lovforslag til ændringer i virksomhedsskatteordningen. Ændringerne retter sig mod dele af det indgreb, der blev foretaget i virksomhedsskatteordning...