Nyheder

28-03-2015

Indsendelse af gaveskema

Indsendelse af gaveskema For foreninger m.v. godkendt efter ligningslovens § 8 A gælder følgende; Almenvelgørende foreninger, fonde mv. godkendt efter ligningslovens § 8A, skal én gang hvert år indsende et gaveskema til SKAT med oplysninger om antal gaveg...

04-03-2015

Aconto selskabsskat 2015

Aconto selskabsskat 2015 Aconto selskabsskat 2015 Ordinær aconto selskabsskatSelskaber skal som udgangspunkt betale ordinær aconto selskabsskat i to beløbsmæssigt lige store rater hhv. senest den 20. marts og senest...

02-03-2015

Oversigt over skatte- og momsfradrag ved repræsentation

Oversigt over skatte- og momsfradrag ved repræsentation Mangler du også en nem og overskuelig oversigt over skatte- og momsfradrag ved repræsentation? Nu kan du se 2015-satserne på vores ”Oversigt over skatte- og momsfradrag ved repræsentation 2015”, som...

27-02-2015

Personalegoder 2015 - ny publikation

Personalegoder 2015 - ny publikation For hvilket beløb må du som arbejdsgiver give dine medarbejdere gaver? Hvad er reglerne for firmabil – og hvornår har arbejdsgiver pligt til at indberette til SKAT? Alt dette og meget mere kan du finde svar på i vores...

18-02-2015

Hvad kontrollerer SKAT i 2015?

Hvad kontrollerer SKAT i 2015? I 2015 forventes virksomheder og borgere m.v. at betale ca. 920 mia. kr. i skat, moms, afgifter og told. En del af disse opkræves på baggrund af særlige Kontrolaktiviteter 2015. I det følgende gengives de mest interessante tin...

05-02-2015

Formueskattekursen er nu ophævet

Formueskattekursen er nu ophævet Siden 1982 har en skatteyder haft retskrav på at kunne benytte den særlige formueskattekurs ved værdiansættelse af unoterede aktier. Dette er senest bekræftet ved afgørelse fra januar måned 2015 fra Skatterådet. Formu...

23-01-2015

Satser og beløbsgrænser 2015

Satser og beløbsgrænser 2015 Satserne for 2015 er blevet reguleret og offentliggjort af Skatteministeriet. De er præget af lidt større fradrag, men også større skatteprocenter. De fleste vil derfor ikke opleve større forandringer Er man i beskæftigelse, k...

20-01-2015

Nyt om afgifter i 2015

Nyt om afgifter i 2015 På afgiftsområdet er der i 2015 sket regulering af satserne på energiafgiftsområdet og ændring i godtgørelsen af energiafgifterne. Godtgørelse af energiafgifter m.v.Elafgiften er steget pr. 1. januar 2015 til...

16-01-2015

Nyt om moms i 2015

Nyt om moms i 2015 I det følgende omtaler vi ændringer på momsområdet i 2015. HotelmomsPr. 1. januar 2015 er fradraget for moms af hotelovernatninger m.v. sat op fra 75 % til 100 %. Der er altså fuldt fradrag for mo...

12-01-2015

Anonyme anmeldelser til SKAT kan nu ske digitalt

Anonyme anmeldelser til SKAT kan nu ske digitalt En del kontrol...