Nyheder

02-09-2015

Ændring af aconto skatteregler og rentesatser for selskabers skattebetaling

Ændring af aconto skatteregler og rentesatser for selskabers skattebetaling Den 1. september 2015 træder en række ændringer i kraft omkring aconto skattereglerne for selskaber og selskabers skattebetaling. I det følgende gennemgår vi de enkelte ændri...

28-08-2015

BoligJobordningen fortsætter

BoligJobordningen fortsætter Folketinget har netop vedtaget, at BoligJobordningen (håndværkerfradraget) videreføres i uændret form i 2015. Har man fradragsberettigede udgifter i 2015 for indtil 15.000 kr. pr. voksne person i husstanden, kan disse altså fortsat fratrækkes. Fra...

06-08-2015

Afholder din virksomhed en konkurrence?

Afholder din virksomhed en konkurrence? En konkurrence er en god måde for en virksomhed til at tiltrække kunder, udbrede kendskabet til dens produkter og brand. Man skal dog være opmærksom på, at man kan blive omfattet af reglerne om afgifter af spil eller spilleloven. Er man ikke de...

03-07-2015

Generationsskifte Dansk Revision Hjørring

Generationsskifte Dansk Revision Hjørring Efter næsten 42½ år som indehaver er generationsskiftet hos Dansk Revision Hjørring fuldført.  Første skridt af generationsskiftet skete, da Henriette Sangelberg Nielsen efter mange år valgte at vende tilbage til Hjørring og indtr...

30-06-2015

BoligJobordningen genindføres

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og De Konservative indgået en aftale om at genindføre BoligJobordningen med tilbagevirkende kraft for hele 2015.   Ordningen skal i 2015 have samme udformning som i 2014. Der vil i løbet af denne uge bliv...

16-06-2015

Forsinket indsendelse af årsrapporten

Selskaber med kalenderårsregnskab skulle have indsendt deres årsrapport 2014 til Erhvervsstyrelsen senest 31. maj 2015.Hvis dette ikke er sket, vil Erhvervsstyrelsen udsende et såkaldt påkravsbrev hvori selskabets ledelse gøres opmærksom på, at årsrapporten skal indsendes. Erhvervsstyrel...

03-06-2015

Momskompensation for 2014 til velgørende foreninger m.v.

Senest den 1. juli 2015 skal almenvelgørende fonde, foreninger m.v. søge om momskompensation for kalenderåret 2014 Almen velgørende institutioner, fonde, foreninger m.v. har mulighed for at godtgjort en del af deres købsmoms via SKAT’ s momskompensationsordning. Godtgø...

27-05-2015

Ny årsregnskabslov er vedtaget

Ny årsregnskabslov er vedtaget og offentliggjort Folketinget har vedtaget den ny årsregnskabslov, L117. Loven træder i kraft med virkning for regnskabsår der påbegyndes 1/1-2016 og senere. Det er muligt at anvende den nye lov i sin helhed for regnskabsår der slutter 31...

04-05-2015

Moms - efterangivelser

SKAT har lavet en ny og smidigere løsning til brug ved rettelse af en tidligere indberettet momsangivelse (efterangivelse) Løsningen kan man finde i Tast Selv Erhverv. Man skal derfor ikke længere bruge blanket 31.009. Løsningen er åben for rettelse af perioder, der er mindre end tre å...

22-04-2015

Digital selvangivelse for selskaber

Folketinget har netop vedtaget L 167, som bl.a. medfører, at digital indsendelse af selskabsselvangivelsen for indkomståret 2014 skal ske senest den 1. september 2015 mod tidligere 1. august 2015.  For indkomståret 2015 bliver fristen ligeledes 1. september (2016). Selskaber skal endvi...