Nyheder

29-08-2017

Skattereform forslag fra Regeringen

Regeringen har netop fremsat sit udspil til skattereform. Det er primært rettet mod beskatningen på arbejdsindkomst, tilskyndelse til pensionsopsparing, og en nedsættelse af registreringsafgiften for biler.  Loftet over beskæftigelsesfradraget fjernesI dag får lø...

19-06-2017

Transparente selskaber – er man selvstændig eller lønmodtager?

Folketinget har netop vedtaget et lovforslag, hvorefter man konkret skal vurdere om en deltager i et I/S, P/S eller K/S – de såkaldte skattetransparente personselskaber -  driver selvstændig virksomhed eller er lønmodtager. Selvstændig eller lønmodtager? Det er væsentlige ska...

16-06-2017

Beløbsordningen for udenlandske medarbejdere er forhøjet

Udlændinge med arbejde i Danmark med en høj løn har gennem flere år haft en lettere adgang til det danske arbejdsmarked end mange andre. Folketinget har netop vedtaget en forhøjelse af den beløbsgrænse, som giver adgang til det danske arbejdsmarked. Lovændringen har virkning fra den 1. juli 20...

15-06-2017

SKAT dør og genopstår som syv nye styrelser

SKAT som vi kender det i dag bliver lagt i graven, men genopstår som syv nye styrelser. Det har regeringen besluttet. Fem af skatteforvaltningens nye styrelser får hovedsæde uden for København. De nye styrelser får hovedsæde i følgende byer: Gældsstyrelsen placer...

14-06-2017

NY BETÆKNING PRÆCISERER EU-PERSONDATAFORORDNINGENS FORHOLD TIL GÆLDENDE RET

EU-persondataforordningen (i daglig tale kaldet GDPR) træder i kraft i alle EU medlemslande inklusive Danmark den 25. maj 2018. Siden vedtagelsen i 2016 har danske myndigheder arbejdet med en analyse af forordningen, bl.a. med henblik på at kortlægge behovet for ændring af eksisterende dansk l...

13-06-2017

Nedsættelse af bo- og gaveafgift ved generationsskifte af virksomheder

Folketinget har netop vedtaget nedsættelsen af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af aktive virksomheder – se vores tidligere Nyhedsartikel. Den almindelige afgiftssats på 15 % ved arv og gave til børn, børnebørn...

02-06-2017

Vores internationale dimension

Ved du?...... At Dansk Revision er medlem af en international alliance af rådgivere som samarbejder om kunder der driver crossborder virksomhed....

24-05-2017

Registrering reelle ejere af kapitalselskaber m.fl.

Opdateret 26. april 2019. Der findes nu to ejertyper, der begge skal registreres og offentliggøres hos Erhvervsstyrelsen:  Legale ejere - kan både være virkso...

15-05-2017

Revisor forbedrer kvaliteten af udført arbejde

 Flere revisorer leverer bedre kvalitet end tidligere. I en netop offentliggjort rapport fra Erhvervsstyrelsen dokument...

03-05-2017

Det betyder de nye boligskatteregler for danskerne

Danskerne skal have nye boligskatteregler. Fra 2021 bliver satserne på begge boligskatter sænket, så de fleste boligejere får en lavere skatteregning. Samlet set betyder det, at godt seks ud af ti boligejere i 2021 skal betale mindre i boligskat i forhold til de nuværende regler, mens resten –...