Nyheder

10-12-2015

Momsfradrag Holdingselskaber

Momsfradrag Holdingselskaber Holdingselskabers momsfradragsret ved køb...

01-12-2015

Kend din livrente

Har du en livslang pensionsopsparing? Mange ved det ikke, men det er meget sandsynligt, for livslange pensioner – også kendt som livrenter – bliver stadig mere udbredte blandt danskerne. Pensionsbranchen oplever at danskernes indbetalinger til livrenter vokser år for år. En væsentlig g...

19-11-2015

Erhvervsrettet lovgivning sat ned til to gange om året

Med virkning fra d. 1. oktober 2015 blev det lettere at drive virksomhed i Danmark, da der fra denne dato indføres to årlige ikrafttrædelsesdatoer for erhvervsrettede lovgivning, såfremt de har direkte konsekvenser for erhvervslivet. De to dage hvor hovedparten af den erhvervsrettede lovgivnin...

16-11-2015

Julegave til medarbejderne

Tidspunktet for køb af julegaver til medarbejderne nærmer sig, hvorfor vi i det følgende kort beskriver reglerne og beløbsgrænserne herfor. Skattefri beløbsgrænse Når en arbejdsgiver giver en julegave til en medarbejder, er udgangspunktet, at der er tale om et...

06-11-2015

Grøn Boligjobordning fra 2016

  Grøn Boligjobordning fra 2016 Boligjobordningen – også kendt som håndværkerfradraget - videreføres uændret i 2015. Fra 2016 sker der en grundlæggende omlægning af ordningen til en ny grøn BoligJobordning.   Den nye ordning fra 2016 vil give fradrag på op til 6.000 k...

04-11-2015

Fradrag for moms af udgifter til byggemodning m.v. vedr. køb af byggegrunde før 1. januar 2011

Fradrag for moms af udgifter til byggemodning m.v. vedr. køb af byggegrunde før 1. januar 2011 Siden den 1. januar 2011 har der været moms på salg af nye bygninger og byggegrunde, når salget blev foretaget af en afgiftspligtig virksomhed. Som led i indførelsen af reglerne, in...

21-10-2015

Frivillige acontoskat for selskaber kan nu indbetales frem til 1. februar

Som vi skrev i vores nyhed i august måned (læs her), så vil selskaber nu få mulighed for at foretage frivillig indbetaling af aconto selskabsskat efter indkomståre...

07-10-2015

Ny overgangsordning VSO

Ny overgangsordning VSO Da lovforslaget kun ville omfatte nye sikkerhedsstillelser efter 11. juni 2014, så kunne der som udgangspunkt godt før denne dato have været stillet sikkerheder med aktiver i VSO til sikkerhed for fx en privat kassekredit. Da sikkerheden var stillet inden 11....

30-09-2015

Regeringens finanslovforslag 2016 – skatte- og afgiftsdelen

  Regeringens finanslovforslag 2016 – skatte- og afgiftsdelen Forslaget ser i korthed sådan ud: Afskaffelse af NOx-afgiften, men dog først med virkning fra den 1. juli 2016. Regeringen vil i årene frem til 2020 gennemføre en erhvervsbeskatningsreform,...

09-09-2015

Planlæg din pension – og få mest muligt ud af den

Planlæg din pension – og få mest muligt ud af den Offentlige ydelser i form af folkepension og ATP Private midler såsom obligationer, aktier, indestående på bankbøger eller friværdi i hus eller lejlighed Alle former for pensionsudbetalinger. Det kan være li...