Nyheder

04-12-2017

Renter og restskat 2017

SKAT har for indkomståret 2017 udmeldt de forskellige satser i til restskat og restskattetillæg. Satserne er angivet nedenfor og i parentes er angivet satserne for 2016.   Selskaber Procenttillægget for frivillig indbetaling af aconto skat den 20. marts...

29-11-2017

Satser og beløbsgrænser 2018

Se de nye satser for 2018. En uddybning af regler og lovgivning ifm. de gængse satser og beløbsgrænser vil følge på vores hjemmeside under "Skat og moms" primo januar 2018. Se satser og beløbsgrænse på Skat's Læs mere

20-11-2017

Velkommen Jane T. H. Jensen, Statsaut. Rev.

Dansk Revision i Aalborg opruster med ny statsautoristeret revisor Hun kender om nogen vilkårene for de små og mellemstore virksomheder. Navnet er Jane T.H. Jensen, der den 1. oktober tiltrådte som statsautoriseret revisor hos Dansk Revision i Aalborg. Hun kommer fra en sti...

13-11-2017

Erhvervs- & iværksætterinitiativer 2017

Erhvervs- og iværksætterinitiativer 2017 Regeringen, DF og R indgik den 12. november 2017 en bred aftale om forskellige initiativer på erhvervs- og iværksætterområdet. Initiativet er fordelt på 5 større områder, der skal styrke grundlaget for den fremtidige vækst:

06-11-2017

Aalborg udvider med 4 nye medarbejdere

Fire nye ansigter hos Dansk Revision i AalborgDet går godt hos Dansk Revision i Aalborg. Så godt, at firmaet netop har ansat fire nye medarbejdere.  En af dem er 27-årige Rikke Lund, der den 18. september tiltrådte en stilling som rev...

24-10-2017

acontoskat 2. rate 2017

Indbetaling af 2. rate af aconto selskabsskat for 2017  Selskaber skal som udgangspunkt betale ordinær aconto selskabsskat i to beløbsmæssigt lige store rater hhv. senest den 20. marts og senest den 20. november.  Det er derfor snart tid til betaling af 2. rate for 2017 – indbe...

18-10-2017

Ny pjece fra Datatilsynet er nu frigivet

Datatilsynet har lige netop offentliggjort en ny pjece, hvor der gives en introduktion til de kommende nye regler vedr. persondata. Du kan finde pjecen her

12-10-2017

Moms- og skattetjek

Fra 1. januar 2018, kan der på forsøgsbasis foretages et Moms- og skattetjek, hvor Revisor kan sikre overenstemmelse mellem fakta og indberettede data, således at SMV'er får mulighed for at korrigere inden indberetningsfrist udløber. Skats fordel vil blive, at kunne fokusere på virksom...

22-09-2017

Omlægning af registreringsafgiften

Omlægning af registreringsafgiften Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om en omlægning af registreringsafgiften. Vi bringer her hovedtrækkene af aftalen. Der bliver fremsat lovforslag herom den 3. oktober 2017. Dermed får de nye registreringsafgiftssatser virkning...

04-09-2017

Regeringens vækstudspil

Regeringen har i dag fremlagt et omfattende forslag til vækstudspil. Vi belyser i det følgende de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser omkring de enkelte elementer og de for erhvervslivet mest relevante andre forslag  Læs mere