Nyheder

15-05-2017

Revisor forbedrer kvaliteten af udført arbejde

 Flere revisorer leverer bedre kvalitet end tidligere. I en netop offentliggjort rapport fra Erhvervsstyrelsen dokument...

03-05-2017

Det betyder de nye boligskatteregler for danskerne

Danskerne skal have nye boligskatteregler. Fra 2021 bliver satserne på begge boligskatter sænket, så de fleste boligejere får en lavere skatteregning. Samlet set betyder det, at godt seks ud af ti boligejere i 2021 skal betale mindre i boligskat i forhold til de nuværende regler, mens resten –...

03-05-2017

Forstå de nye boligskatter på 10 minutter

Et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale om fremtidens boligbeskatning. Forstå de forskellige elementer i boligskatteaftalen her. Fremtidens boligbeskatninger nu på plads. Den nye boligskatteaftale får allerede betydning fra næste år. Frem mod 2021 Det nuv...

24-04-2017

De større virksomheder giver overskud, men...

De større virksomheder fortsætter den positive udvikling med en stadig mindre andel af virksomheder med underskud. Det indikerer, at erhvervslivet samlet set er i fremgang, men at tempoet alligevel har været aftagende i andet halvår af 2016, men samlet set er andelen af selskaber med underskud...

05-04-2017

Flere års offentlig digitalisering har ikke lempet virksomhedernes byrder

Det er ikke blevet lettere at indberette til det offentlige, vurderer revisorerne i ny undersøgelse. Krav om flere oplysninger og manglende brugervenlighed blandt årsagerne til, at indberetningerne koster virksomhederne mere tid. Over de seneste fem år har de samlede byrder ved indbere...

30-03-2017

Nedsættelse af bo- og gaveafgiften

Som vi skrev i vores nyhed i december 2016, så har skatteministeren ønsket at gennemføre en nedsættelse af bo- og gaveafgift...

17-03-2017

Udvidelse af det offentlige ejerregister - ikrafttrædelse

  Folketinget vedtog 1. marts 2016 en udvidelse af Det Offentlige Ejerregister. Lovændringen betød, at der skulle foretages yderligere indberetning til registeret.

08-03-2017

Acontoskat 2017 for selskaber, foreninger m.v.

Første rate af ordinær acontoskat for selskaber m.v. skal betales senest den 20. marts 2017 og anden rate skal betales senest den 20. november 2017. Procenttillægget for 2017 kendes ikke endnu. I 2016 var det 0 %. Der er også mulighed for at indbetale frivillig acontoskat e...

08-03-2017

Håndværkerfradrag

3byggetilbud.dk har udarbejdet en grundig grafik, der forklarer alle forholdene omkring håndværkerfradraget, som allerede nu kan indberettes til og med d. 9. marts, så det kan blive medregnet i årsopgørelsen, der kommer d. 13. marts 2017. Frist...

06-03-2017

Realistisk optimisme på vej mod 2025

​70 aktører inden for landbrugserhvervet, fødevareproducenter og kreditfolk, mødtes for nyligt om aktuelle emner hos Dansk Revision i Randers på initiativ af registreret revisor og partner Jesper Thorup. Under overskriften: "Muligheder for dansk landbrug mod 2025" satte fremtidsforsker...