Nyheder

20-11-2017

Velkommen Jane T. H. Jensen, Statsaut. Rev.

Dansk Revision i Aalborg opruster med ny statsautoristeret revisor Hun kender om nogen vilkårene for de små og mellemstore virksomheder. Navnet er Jane T.H. Jensen, der den 1. oktober tiltrådte som statsautoriseret revisor hos Dansk Revision i Aalborg. Hun kommer fra en sti...

13-11-2017

Erhvervs- & iværksætterinitiativer 2017

Erhvervs- og iværksætterinitiativer 2017 Regeringen, DF og R indgik den 12. november 2017 en bred aftale om forskellige initiativer på erhvervs- og iværksætterområdet. Initiativet er fordelt på 5 større områder, der skal styrke grundlaget for den fremtidige vækst:

06-11-2017

Aalborg udvider med 4 nye medarbejdere

Fire nye ansigter hos Dansk Revision i AalborgDet går godt hos Dansk Revision i Aalborg. Så godt, at firmaet netop har ansat fire nye medarbejdere.  En af dem er 27-årige Rikke Lund, der den 18. september tiltrådte en stilling som rev...

24-10-2017

acontoskat 2. rate 2017

Indbetaling af 2. rate af aconto selskabsskat for 2017  Selskaber skal som udgangspunkt betale ordinær aconto selskabsskat i to beløbsmæssigt lige store rater hhv. senest den 20. marts og senest den 20. november.  Det er derfor snart tid til betaling af 2. rate for 2017 – indbe...

18-10-2017

Ny pjece fra Datatilsynet er nu frigivet

Datatilsynet har lige netop offentliggjort en ny pjece, hvor der gives en introduktion til de kommende nye regler vedr. persondata. Du kan finde pjecen her

12-10-2017

Moms- og skattetjek

Fra 1. januar 2018, kan der på forsøgsbasis foretages et Moms- og skattetjek, hvor Revisor kan sikre overenstemmelse mellem fakta og indberettede data, således at SMV'er får mulighed for at korrigere inden indberetningsfrist udløber. Skats fordel vil blive, at kunne fokusere på virksom...

22-09-2017

Omlægning af registreringsafgiften

Omlægning af registreringsafgiften Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om en omlægning af registreringsafgiften. Vi bringer her hovedtrækkene af aftalen. Der bliver fremsat lovforslag herom den 3. oktober 2017. Dermed får de nye registreringsafgiftssatser virkning...

04-09-2017

Regeringens vækstudspil

Regeringen har i dag fremlagt et omfattende forslag til vækstudspil. Vi belyser i det følgende de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser omkring de enkelte elementer og de for erhvervslivet mest relevante andre forslag  Læs mere

29-08-2017

Skattereform forslag fra Regeringen

Regeringen har netop fremsat sit udspil til skattereform. Det er primært rettet mod beskatningen på arbejdsindkomst, tilskyndelse til pensionsopsparing, og en nedsættelse af registreringsafgiften for biler.  Loftet over beskæftigelsesfradraget fjernesI dag får lø...

19-06-2017

Transparente selskaber – er man selvstændig eller lønmodtager?

Folketinget har netop vedtaget et lovforslag, hvorefter man konkret skal vurdere om en deltager i et I/S, P/S eller K/S – de såkaldte skattetransparente personselskaber -  driver selvstændig virksomhed eller er lønmodtager. Selvstændig eller lønmodtager? Det er væsentlige ska...

16-06-2017

Beløbsordningen for udenlandske medarbejdere er forhøjet

Udlændinge med arbejde i Danmark med en høj løn har gennem flere år haft en lettere adgang til det danske arbejdsmarked end mange andre. Folketinget har netop vedtaget en forhøjelse af den beløbsgrænse, som giver adgang til det danske arbejdsmarked. Lovændringen har virkning fra den 1. juli 20...

15-06-2017

SKAT dør og genopstår som syv nye styrelser

SKAT som vi kender det i dag bliver lagt i graven, men genopstår som syv nye styrelser. Det har regeringen besluttet. Fem af skatteforvaltningens nye styrelser får hovedsæde uden for København. De nye styrelser får hovedsæde i følgende byer: Gældsstyrelsen placer...

14-06-2017

NY BETÆKNING PRÆCISERER EU-PERSONDATAFORORDNINGENS FORHOLD TIL GÆLDENDE RET

EU-persondataforordningen (i daglig tale kaldet GDPR) træder i kraft i alle EU medlemslande inklusive Danmark den 25. maj 2018. Siden vedtagelsen i 2016 har danske myndigheder arbejdet med en analyse af forordningen, bl.a. med henblik på at kortlægge behovet for ændring af eksisterende dansk l...

13-06-2017

Nedsættelse af bo- og gaveafgift ved generationsskifte af virksomheder

Folketinget har netop vedtaget nedsættelsen af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af aktive virksomheder – se vores tidligere Nyhedsartikel. Den almindelige afgiftssats på 15 % ved arv og gave til børn, børnebørn...

02-06-2017

Vores internationale dimension

Ved du?...... At Dansk Revision er medlem af en international alliance af rådgivere som samarbejder om kunder der driver crossborder virksomhed....