Nyheder

22-09-2017

Omlægning af registreringsafgiften

Omlægning af registreringsafgiften Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om en omlægning af registreringsafgiften. Vi bringer her hovedtrækkene af aftalen. Der bliver fremsat lovforslag herom den 3. oktober 2017. Dermed får de nye registreringsafgiftssatser virkning...

04-09-2017

Regeringens vækstudspil

Regeringen har i dag fremlagt et omfattende forslag til vækstudspil. Vi belyser i det følgende de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser omkring de enkelte elementer og de for erhvervslivet mest relevante andre forslag  Læs mere

29-08-2017

Skattereform forslag fra Regeringen

Regeringen har netop fremsat sit udspil til skattereform. Det er primært rettet mod beskatningen på arbejdsindkomst, tilskyndelse til pensionsopsparing, og en nedsættelse af registreringsafgiften for biler.  Loftet over beskæftigelsesfradraget fjernesI dag får lø...

19-06-2017

Transparente selskaber – er man selvstændig eller lønmodtager?

Folketinget har netop vedtaget et lovforslag, hvorefter man konkret skal vurdere om en deltager i et I/S, P/S eller K/S – de såkaldte skattetransparente personselskaber -  driver selvstændig virksomhed eller er lønmodtager. Selvstændig eller lønmodtager? Det er væsentlige ska...

16-06-2017

Beløbsordningen for udenlandske medarbejdere er forhøjet

Udlændinge med arbejde i Danmark med en høj løn har gennem flere år haft en lettere adgang til det danske arbejdsmarked end mange andre. Folketinget har netop vedtaget en forhøjelse af den beløbsgrænse, som giver adgang til det danske arbejdsmarked. Lovændringen har virkning fra den 1. juli 20...

15-06-2017

SKAT dør og genopstår som syv nye styrelser

SKAT som vi kender det i dag bliver lagt i graven, men genopstår som syv nye styrelser. Det har regeringen besluttet. Fem af skatteforvaltningens nye styrelser får hovedsæde uden for København. De nye styrelser får hovedsæde i følgende byer: Gældsstyrelsen placer...

14-06-2017

NY BETÆKNING PRÆCISERER EU-PERSONDATAFORORDNINGENS FORHOLD TIL GÆLDENDE RET

EU-persondataforordningen (i daglig tale kaldet GDPR) træder i kraft i alle EU medlemslande inklusive Danmark den 25. maj 2018. Siden vedtagelsen i 2016 har danske myndigheder arbejdet med en analyse af forordningen, bl.a. med henblik på at kortlægge behovet for ændring af eksisterende dansk l...

13-06-2017

Nedsættelse af bo- og gaveafgift ved generationsskifte af virksomheder

Folketinget har netop vedtaget nedsættelsen af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af aktive virksomheder – se vores tidligere Nyhedsartikel. Den almindelige afgiftssats på 15 % ved arv og gave til børn, børnebørn...

02-06-2017

Vores internationale dimension

Ved du?...... At Dansk Revision er medlem af en international alliance af rådgivere som samarbejder om kunder der driver crossborder virksomhed....

24-05-2017

Registrering reelle ejere af kapitalselskaber m.fl.

Opdateret 26. april 2019. Der findes nu to ejertyper, der begge skal registreres og offentliggøres hos Erhvervsstyrelsen:  Legale ejere - kan både være virkso...