Nyheder

25-09-2018

Læs nyheder med SKAT i tankerne

Læs dine arbejdsgiverbetalte nyheder med SKAT i tankerne. Der findes et utal af det vi i revisionsbranchen kalder personalegoder. De beskattes forskelligt, og det er heller ikke lige meget, hvor du modtager godet og hvor mange i din virksomhed, der har tilsvare...

13-09-2018

Nyudlærte revisorer

Vi bliver aldrig trætte af at uddanne og udvikle os i Dansk Revision. Og mandag den 27. august fik elevhold 9 så overrakt deres eksamensbeviser på Børsen i København. Vores fagdirektør Kim Larsen overrakte beviserne og gav efterfølgende en flot rundvisning samt...

21-08-2018

Flere virksomheder får finansiering med revisors hjælp

Crowdlending er blevet mere almindeligt hos virksomheder som et alternativ til traditionel bankfinansiering. De virksomheder, der benytter en professionel rådgiver – eksempelvis en revisor – står bedre i ansøgningsprocessen. Det fremgår af en analyse, som FSR - danske revisorer har for...

18-07-2018

Antallet af konkurser stiger fortsat

Siden 2016 har antallet af konkurser været støt stigende. Det seneste år har antallet af konkurser været højere end niveauet under finanskrisen i 2009/2010. Konkurstallet presses op af et stort antal konkurser hos virksomheder uden økonomisk aktivitet, viser n...

29-06-2018

"Jeg brænder for rådgivning"

Ordene kommer fra Christina Beier Andersen fra Dansk Revision i Frederikssund. Christina kan netop nu kan føje titlen Master i Skat til sine mange kompetencer. Christinas masterprojekt omfattede trippelbeskatningen – den problematik der kan opstå i forbindelse med rette indkomstmodtage...

27-06-2018

Lavere beskatning af arbejdsindkomst og højere fradrag for pensionsindbetalinger

Folketinget har for nyligt vedtaget nogle mindre ændringer, som har  betydning for dig, hvis du er i beskæftigelse.    Læs den spændende artikel om, hvad ændringerne betyder for din økonomi. Alle ændringerne har virkning for indkomståret 2018, bortset f...

22-06-2018

Ny Danmarksmester i Skat

Dansk Revision har styrket kompetencerne yderligere med en Master i Skat. Charlotte Bech Danielsen fra Dansk Revisions kontor i Nykøbing Sjælland har nemlig bestået sin mastereksamen.   Charlotte kan nu smykke sig med titlen "Master i Skat, LL.M", og ifølge pro...

21-06-2018

Større fradrag for udgifter til forskning og udvikling

Der er vedtaget en gradvis stigning i fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed. Reglerne om fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed fremgår af ligningslovens § 8 B. Det drejer sig typisk om udgifter til løn, råstoffer, leje af laborat...

18-06-2018

Afskedsreception i Slagelse

I 1982 startede Niels D. Petersen og Karsten Kildegaard ”Revisionsfirmaet Kildegaard & Petersen” – det der i dag er blevet til Dansk Revision Slagelse. Niels og Karsten har gennem tiden lavet mange årsregnskaber og givet mange gode råd, men nu er tiden moden til andet end regnskabe...

31-05-2018

Elafgiften på rumvarme m.v. nedsættes for virksomheder og private

Momsregistrerede virksomheder får godtgjort 15 øre pr. kWh yderligere af den elafgift, der anvendes til rumvarme, aircondition samt varmt vand. Private med elvarme skal betale tilsvarende mindre i elafgift.  Folketinget vedtog nemlig medio maj en nedsættelse af...