Nyheder

01-04-2019

Aftale om overskudsvarme gavner virksomheder

Energiforligskredsen har netop indgået en aftale om at fremme brugen af virksomhedernes overskudsvarme. Aftalen forenkler reglerne og giver lavere afgifter på udnyttelsen af overskudsvarme. Virksomhedernes overskudsvarme skal i fremtiden udnyttes langt bedre ti...

27-03-2019

Hvad betyder Brexit?

Hvad betyder Brexit for din virksomhed? Køb fra Storbritanien - salg til Storbritanien? Hvad med momsrefusion eller eventuelle medarbejdere med britisk statsborgerskab? Og hvordan var det nu historien om Storbritanien og EU startede?   ...

26-03-2019

Hvis Storbritannien forlader EU i et no-deal Brexit

Må vi henlede opmærksomheden på en række punkter for danske virksomheder i tilfælde af, at Storbritannien forlader EU i et no-deal Brexit? Udgangen af marts nærmer sig, og hvis Storbritannien forlader EU uden en udtrædelsesaftale, vil det blandt andet betyde,...

25-03-2019

Er din virksomhed klar til Brexit?

I tilfælde af at det britiske parlament ikke kan tilslutte sig en aftale, og Storbritannien derfor forlader EU uden en aftale, kan og vil visse regler ændre sig fra udtrædelsesdatoen. Tag testen her og find ud af, hvor du skal sætte ind.  ...

20-03-2019

Sommertid – måske for sidste gang

Natten mellem lørdag den 30. og søndag den 31. marts 2019 stiller Danmark uret en time frem. Det tænker du måske ikke så meget over, men det har faktisk været et globalt diskussionsemne de seneste år – altså ikke den danske sommertid , men den fortsatte skiften mellem, sommer- og vinte...

18-03-2019

Biler, registreringsafgift og WLTP-metode…

Den seneste tid har der været usikkerhed om, hvorvidt den nye WLTP-metode, der er en ny EU-bestemt og mere retvisende metode til at opgøre bilernes brændstofforbrug, ville få bilafgifterne til at stige. Sådan skriver Skatteministeriet.   <...

15-03-2019

Fravalg af revision er et problem

På 10 år er antallet af selskaber, der har fravalgt revision og andre erklæringer med sikkerhed steget fra 745 i 2007 til godt 135.000 i 2017. Hvis det antages, at disse selskaber ville have fået advarsler om usikkerheder i regnskabet fra revisoren i samme omf...

14-03-2019

Danmarks skattetryk falder én plads nedad på de internationale lister

Skattetrykket i Danmark er højt efter international målestok, men både OECD og EU rykkede i deres seneste opgørelser Danmark ned på listen. Ifølge OECD havde Frankrig i 2017 det højeste skattetryk med Danmark på andenpladsen blandt de 36 medlemslande. På EUs seneste liste indtager Danm...

07-03-2019

Virksomheder udnytter muligheden for at fravælge revision til at begå mistænkelige forretninger

Finans.dk skriver, at Jyske Bank, som den første bank i Danmark, ikke længere tager nye virksomhedskunder ind i butikken, medmindre de har en revisor. Topschef i Jyske bank Anders Dam begrunder beslutningen med en intern undersøgelse, der har afsløret et stort...

04-03-2019

Lovforslag om afskaffelse af Iværksætterselskaber

Erhvervsministeren har den 28. februar 2019 fremsat lovforslag om at afskaffe selskabsformen Iværksætterselskab (IVS). Samtidig foreslås kapitalkravet i anpartsselskaber nedsat fra 50.000 kr. til 40.000 kr.  

01-03-2019

Slap for at betale skat et helt år

Fastelavn ligger i tiden imellem vinterhalvår og sommerhalvår, og festen var oprindeligt en måde at fejre det nye år på. Og i de gode gamle dage var det skik og brug, at Kattekonger slap for at betale skat i et helt år. Man ved, at der siden hedensk tid har vær...

25-02-2019

Statsligt IT-system til tiden

Fjerde del af SKATs nyt gældsinddrivelsessystem er nu udviklet, og der bliver, i følge Skatteministeriet, arbejdet hårdt på at få inddrivelsen af danskernes gæld til det offentlige tilbage - ikke bare på sporet, men direkte på skinner. Fjerde...

20-02-2019

Sikkerhed er vejen, hvis du vil låne i banken

Mulighed for at stille sikkerhed og en positiv driftsindtjening over en årrække er nøglen til finansiering. Det viser en ny undersøgelse fra FSR – danske revisorer i hvert tilfælde. FSR - danske revisorer har spurgt en række revisorer og disse vurderer, at den...

18-02-2019

Revisionspåtegning forbedrer Nationalbankens konkursvurdering

Udviklingen fortsætter med hastige skridt i alle brancher og virksomheder - også hos Nationalbanken, hvor såkaldt machine learning hjælper banken til bedre at kunne forudsige konkurser. Metoden er enkel og går ud på at anvende teksten fra revisionspåtegningen...

13-02-2019

Regeringen har fremlagt 42 initiativer, der skal gøre det enklere at drive virksomhed i Danmark.

”Virksomhederne skal fokusere på at drive deres forretning og ikke på indberetninger og krav fra det offentlige. Det kan de, når byrderne bliver lettet, og derfor er det en mærkesag for regeringen” Sådan skriver regeringen i sit netop offentliggjorte udkast om mindre bureaukrati – m...