Nyheder

14-06-2017

NY BETÆKNING PRÆCISERER EU-PERSONDATAFORORDNINGENS FORHOLD TIL GÆLDENDE RET

EU-persondataforordningen (i daglig tale kaldet GDPR) træder i kraft i alle EU medlemslande inklusive Danmark den 25. maj 2018. Siden vedtagelsen i 2016 har danske myndigheder arbejdet med en analyse af forordningen, bl.a. med henblik på at kortlægge behovet for ændring af eksisterende dansk l...

13-06-2017

Nedsættelse af bo- og gaveafgift ved generationsskifte af virksomheder

Folketinget har netop vedtaget nedsættelsen af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af aktive virksomheder – se vores tidligere Nyhedsartikel. Den almindelige afgiftssats på 15 % ved arv og gave til børn, børnebørn...

02-06-2017

Vores internationale dimension

Ved du?...... At Dansk Revision er medlem af en international alliance af rådgivere som samarbejder om kunder der driver crossborder virksomhed....

24-05-2017

Registrering reelle ejere af kapitalselskaber m.fl.

Opdateret 26. april 2019. Der findes nu to ejertyper, der begge skal registreres og offentliggøres hos Erhvervsstyrelsen:  Legale ejere - kan både være virkso...

15-05-2017

Revisor forbedrer kvaliteten af udført arbejde

 Flere revisorer leverer bedre kvalitet end tidligere. I en netop offentliggjort rapport fra Erhvervsstyrelsen dokument...

03-05-2017

Det betyder de nye boligskatteregler for danskerne

Danskerne skal have nye boligskatteregler. Fra 2021 bliver satserne på begge boligskatter sænket, så de fleste boligejere får en lavere skatteregning. Samlet set betyder det, at godt seks ud af ti boligejere i 2021 skal betale mindre i boligskat i forhold til de nuværende regler, mens resten –...

03-05-2017

Forstå de nye boligskatter på 10 minutter

Et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale om fremtidens boligbeskatning. Forstå de forskellige elementer i boligskatteaftalen her. Fremtidens boligbeskatninger nu på plads. Den nye boligskatteaftale får allerede betydning fra næste år. Frem mod 2021 Det nuv...

24-04-2017

De større virksomheder giver overskud, men...

De større virksomheder fortsætter den positive udvikling med en stadig mindre andel af virksomheder med underskud. Det indikerer, at erhvervslivet samlet set er i fremgang, men at tempoet alligevel har været aftagende i andet halvår af 2016, men samlet set er andelen af selskaber med underskud...

05-04-2017

Flere års offentlig digitalisering har ikke lempet virksomhedernes byrder

Det er ikke blevet lettere at indberette til det offentlige, vurderer revisorerne i ny undersøgelse. Krav om flere oplysninger og manglende brugervenlighed blandt årsagerne til, at indberetningerne koster virksomhederne mere tid. Over de seneste fem år har de samlede byrder ved indbere...

30-03-2017

Nedsættelse af bo- og gaveafgiften

Som vi skrev i vores nyhed i december 2016, så har skatteministeren ønsket at gennemføre en nedsættelse af bo- og gaveafgift...